28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Så vill kommunen hjälpa Kumlaföretag

Kumla kommun presenterar en lista med ett antal åtgärder som ska underlätta för de lokala företagare som finns i kommunen..

I ett meddelande till företagarna undertecknat av kommunalråden (S) Katarina Hansson och Andreas Brorsson samt Oskar Svärd (M) konstateras att allt fler branscher och företag påverkats negativt i och med coronaviruset Covid-19.

"Detta gäller även företag i vår kommun.... Sveriges regering har presenterat en del förslag på åtgärder på nationell nivå, men för att måna om ett gott företagsklimat och för att underlätta för företagare i vår kommun kommer vi att införa ett antal åtgärder lokalt."

- För oss i Kumla kommun är näringslivet oerhört viktigt. Vi har stora utmaningar framför oss och vi arbetar på bred front för att motverka de negativa effekterna av covid-19. Vår förhoppning är att detta åtgärdspaket ska underlätta i en svår tid, skriver kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.

Skjuter upp debitering

Följande åtgärder kommer att införas skyndsamt och gäller för närvarande fram till och med den sista augusti 2020.

- Vi kommer att skjuta upp debiteringen av kontroll- och tillsynsavgifter för livsmedelskontroller, miljötillsyn och serveringstillstånd till senare under året.

- Vi erbjuder lokala leverantörer möjlighet till snabbare betalning av leverantörsfakturor, än de normala 30 dagarna.

- Vi erbjuder företagare möjlighet till avbetalningsplaner vid likviditetsproblem. 

- Vi uppmanar lokala företag och kommuninvånare att gynna kommunens företag. Vi handlar i så stor utsträckning som det går lokalt, utifrån gällande regler och upphandlingar.

- Vi kommer att tidigarelägga vårstädningen av torg, gator och vägar under vecka 13 för att på så sätt underlätta inför öppningen av uteserveringar 1 april. (Artikel uppdaterad)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-24 16:17
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.