04 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla med få hjärtstartare

I Kumla kommun finns det 21 registrerade hjärtstartare, vilket innebär att Kumla är på 273:e plats av landets 290 kommuner vad gäller antalet hjärtstartare per invånare. Det visar Hjärtstartarindex, en ny kartläggning av landets hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden har tagit fram. Nu krävs en satsning från kommuner, näringsliv och bostadsaktörer för att hjälpa de över 5 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, skriver Hjärt-Lungfonden i ett pressutskick.

PRESSUTSKICK I SIN HELHET:

2018 påbörjades hjärt-lungräddning på 6 129 svenskar som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. 5 520 av dem dog. Men i de fall där allmänheten gör en snabb insats med hjärtstartare kan chansen till överlevnad öka från 10 till 70 procent. Nu lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtstartarindex, en kartläggning av landets hjärtstartare för att uppmärksamma kampen mot en av våra vanligaste dödsorsaker. 

– Vid plötsligt hjärtstopp kan ett ögonblick utgöra skillnaden mellan liv och död – för varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med 10 procent. Forskning visar att en tidig strömstöt med hjärtstartare ökar den drabbades möjligheter dramatiskt. Men det förutsätter att hjärtstartaren finns nära till hands, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Sedan millennieskiftet har andelen som överlever plötsligt hjärtstopp i Sverige fördubblats, från drygt fyra till drygt tio procent av alla som drabbas. Men den positiva utvecklingen har på senare år börjat stagnera. 2018 överlevde endast 609 av de 6 129 personer som drabbades av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och fick hjärt-lungräddning, vilket är i linje med 2009 års nivå. Med fler hjärtstartare skulle antalet räddade liv öka kraftigt. Nästan tre av fyra som får en strömstöt inom tre minuter överlever, men en forskningsstudie visar att allmänheten endast hinner ingripa med hjärtstartare vid 1,8 procent av alla hjärtstopp.

I Sverige finns uppskattningsvis 50 000 hjärtstartare, men bara 18 972 av dem är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, vilket gör dem synliga för larmcentralen och SMS-livräddare. Resten riskerar att stå oanvända. Dessutom är de geografiska skillnaderna stora. I Sotenäs kommun, som toppar Hjärtstartarindex, finns 6,27 hjärtstartare per 1 000 invånare – i Storfors finns bara 0,25. Kumla kommun har 0,97 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare, vilket ger en 273:e plats av landets 290 kommuner. 

– Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott som bör finnas tillgänglig för alla, oberoende av var man bor. Vi uppmanar kommuner, föreningar, bostadsaktörer och företag att skaffa och registrera fler hjärtstartare. Tillsammans kan vi hjärtsäkra Sverige och rädda hundratals liv varje år, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-15 10:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.