Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
23 January 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla kommun sponsras av Fortum i naturprojekt

Fjärilar ska känna sig hemma i området. Det är ett av syftena med projektet. Foto: Per Karlsson LinderumFjärilar ska känna sig hemma i området. Det är ett av syftena med projektet. Foto: Per Karlsson Linderum

Kumla kommun får hjälp av Fortum i ett projekt att främja den gröna infrastrukturen i östra delarna av kommunen. Fortum sponsrar med 50 000 kr/år.

Under hösten skrevs avtalet mellan Kumla kommun och Fortum Recycling and Waste på. Det är ett samarbete som innebär att Fortum sponsrar åtgärder som kommunen genomför i fjärilslandskapet i Norra Mossby.

“Friluftslivet ska främjas”

Kommunen har nu under hösten genomfört de åtgärder som planerats för detta år kring ängsskötseln i området och anläggandet av fyra sandbäddar för solitärbin.

- Området utgör en av de viktigaste delarna i den av Länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker i Herrfallsäng/Norra Mossby, berättar Per Karlsson-Linderum, naturvårdshandläggare på Kumla kommun.

I området pågår sedan tidigare projektet med att skapa ett fjärilslandskap i de kalkrika torra alvarsliknande markerna öster om Hällabrottet. Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden samt att skydda en unik miljö och uppmuntra till ett ökat friluftsliv.

- Vi vill med projektet öka antalet fokusarter och mängden gräsmark i området. Genom en sammanlänkning av viktiga gräsmiljöer kommer en grön infrastruktur för värdefulla gräsmarker att skapas. Friluftslivet ska främjas genom förstärkta vandringsleder genom fjärilslandskapet och genom lättillgänglig pedagogisk information om leder, fjärilar och ängsmarker, säger Per.

“Fortum nappade”

Fortum Recycling and Waste stöd till projektet att skapa ett fjärilslandskap i Kvarntorpsområdet är en viktig insats för att gynna den biologiska mångfalden och öka naturvärdena, samtidigt som det ger förutsättningar för lärande om natur och miljö.

Men vad får Fortum ut av att sponsra Kumla kommun med detta? ¨

- Vi hade en tanke på att något privat företag skulle vilja vara med och bidra till detta och Fortum är det största som finns där ute. Vi åkte ut och presenterade iden och de nappade, säger Per Karlsson-Linderum.

Avtal på tre år

Avtalet med Fortum är på tre år och innebär att de sponsrar med 50 000 kr/år.

-Som en stor aktör i närområdet och i Norden, kan vi genom vårt bidrag både göra nytta lokalt för insekts- och djurlivet och för boende i Kumla. Samtidigt som vi tar ytterligare steg mot ett hållbart samhälle där en ren miljö är grunden, kommenterar Christian Helgesson, vd för Fortum Recycling and Waste verksamhet i Sverige. (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-04 11:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.