Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
07 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Får projektpengar till ny lekplats i Älvesta

Kumla kommun har sökt och beviljats en del av de 4,7 miljoner kr som utbetalas av Arvsfonden för projektet "Den barnkonventionella lekplatsen". Pengarna ska gå till en ny lekplats i Älvesta. -Vi är väldigt glada över chansen att få delta i det här projektet, säger Elisabeth Jangeby hos Kumla kommun.

Det är konstfrämjandet Bergslagen som får stöd med drygt 4,7 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet “Den barnkonventionella lekplatsen”. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer däribland Kumla kommun.

Ska inkludera barn som medskapare

– Projektet är ett bra exempel på hur man kan inkludera yngre barn som medskapare i metodutveckling. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden via ett pressutskick.

Vad är då syftet med projektet?

Syftet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet, samt hur vi kan skapa miljöer med högre lekvärden. Målgruppen är barn upp till 12 år.

- Ansökan om att vara med skickades till Allmänna arvsfonden i juni 2020 och vi fick svar igår, säger Elisabeth Jangenby, som är Parkavdelningschef hos Kultur & Fritid på Kumla kommun.

Vill ha mer utvecklande lek

Jangeby är nöjd över att Kumla kommun är med på tåget.

- Vi är väldigt glada över chansen att få delta i det här projektet, som verkligen har barns lek i fokus, tillsammans med Konstfrämjandet i Bergslagen, Örebro kommun och ÖBO. Dessutom ska Kumla Bostäder följa projektet och dess resultat på håll.

Kumla kommun skrev bland annat i sin ansökan.

“I Kumla kommun har ett omfattande arbete kring barnkonventionen som lag genomförts inom kultur- och fritidsavdelningen vilket är en viktig utgångspunkt för detta projekt. Parkavdelningen har även tagit fram riktlinjer för lekplatsplanering där stor betoning läggs på lekbara miljöer samt utvecklingen av närmiljön kring traditionella lekplatser för att stimulera till friare och mer utvecklande lek. Ett exempel på lekbara miljöer är våra naturstigar för barn. Här kan barn på ett lekfullt sätt lära sig om naturen och utveckla både motorik och människans relation till naturen”.

Pengar användas i Älvesta

Hur ska då Kumlas del av pengarna användas mer konkret?

- Kumla kommun kommer delta med den blivande lekplatsen i Älvesta. Förutom att tjänstepersoner från oss deltar i seminarier, workshops och utbildningar kommer 580 000 kr av de beviljade projektmedlen bekosta konstnärlig ledare för processen och material för byggnation i Kumla.

- Kommunen medfinansierar med ytterligare 230 000 kr som exempelvis ska användas för markberedning.

Jangenby fastslår att det finns en tydlig kravbild att gå efter.

- Utgångspunkterna är barnkonventionen och att lek är lika nödvändigt för barn som att äta och sova, att de traditionella lekplatserna inte är tillräckligt bra för utforskande lek, fantasi- och rollek och skapande samt att anledningen till att de ändå anläggs ofta är en målkonflikt mellan vuxnas önskemål om tillrättalagda, städade och säkra lekplatser som är lätta att förvalta, avslutar Elisabeth Jangenby.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-22 15:45
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.