Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
20 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla får klart bättre betyg i Kommunkompassen än senast

Kumla kommun får klart bättre betyg än senast (2017) vid medverkan i Kommunkompassen, som är ett verktyg som tas fram för att ge en bild av hur en kommun fungerar inom en rad viktiga områden. Kumla har dock inte längre chansen att bli årets KvalitetsKommun.

Kommunkompassen utvärderar hur styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Det är inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och samspela i organisationen utifrån ett medborgarperspektiv som står i fokus.

Bedömningarna görs utifrån fyra huvudområden: Demokrati och samhällsutveckling. Styrning och effektivitet. Service och kvalitet. Arbetsgivarpolitik.

“Vi gör ett gott och gediget arbete”

- Det är med stolthet jag har tagit del av vårt fina resultat. Som ytterst ansvarig politiker känns det bra att få en utomstående objektiv analys av att vi som organisation gör ett gott och gediget arbete.

- Hela processen med förberedelse och genomförande har lett till att vi fått värdefulla insikter och konkreta förslag på hur vi kan bli ännu bättre på att möta behoven för kommunens medborgare och näringsliv, säger Katarina Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressutskick.

Utvärderingen av Kumla kommun genomfördes i november 2020. Resultatet för 2020, som nyligen publicerats, landade på 557 poäng, en ökning på 137 poäng från 2017.

Rapporten om Kumla nämner att:

Det pågår ett utvecklingsarbete inom samtliga områden. Grunden är lagt genom en tydlig och etablerad styrmodell, väl fungerande organisation samt ett positivt internt samspel. Den strategiska styrningen följs av ett genomtänkt genomförande med fokus på Kumlabornas bästa”.

“Arbetat hårt med att förbättra oss”

- Kumla kommun gör ett starkt resultat inom alla Kommunkompassens områden och står sig också väl i jämförelse med andra kommuner. Vi har de senaste åren arbetat hårt med att förbättra oss utifrån föregående utvärdering, ett arbete som nu gett framgång. Jag är så otroligt stolt och glad över vårt fina resultat, det visar på att vi är en kommun i framkant som tillsammans strävar efter att hela tiden bli lite bättre, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Syftet med att genomföra Kommunkompassen, enligt Kumla kommun, har varit att få ett helhetsperspektiv och tydligt utpekade styrkor och förbättringsområden.

- Även om vi har fått ett gott resultat så finns det förbättringspotential. Bland annat behöver vi ta ett kommunövergripande grepp om demokratiutveckling och hållbarhetsfrågorna, vi behöver bli bättre på att analysera och planera utifrån olika resultat på en kommunövergripande nivå och vi behöver bli bättre på att samordna de kommunövergripande utvecklingsfrågorna så de hänger samman och håller en röd tråd, säger Frida Evertsson, utvecklingsstrateg.

Kan inte bli Sveriges Kvalitetskommun

Kostnad för att få en utvärdering via Kommunkompassen är 85 000 kronor.

Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling för de som genomför rapporten. SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.

Noterbart är även att Kumla, som en av nio kommuner, ansökte om att bli Sveriges KvalitetsKommun. Något vi tidigare berättat om.

Fem av dessa nio har nu plockats vidare till en final och Kumla kom då inte med. Om detta skickades dock inget pressmeddelande ut. (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-23 22:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.