Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Här planeras för
45 nya bostäder

Kumlanytt-Sydnärkenytt får flytta när detaljplanen genomförs men det kan ta tid. Foto: Sune EskelinenKumlanytt-Sydnärkenytt får flytta när detaljplanen genomförs men det kan ta tid. Foto: Sune Eskelinen

45 nya bostäder skulle kunna byggas vid Fyrvägsstoppet när detaljplanen för kvarteret Orren blir godkänd. Sydnärkenytts redaktion får småningom se sig om efter andra lokaler när det gamla Konsumhuset rivs vid korsningen Kvarngatan-Västra Drottninggatan.

Ett förslag till detaljplan är nu ute för samråd, åsikter ska lämnas in före 17 december. Hela planförslaget kan läsas HÄR.

Den inramade delen ska få ny detaljplan. Foto: Kumla kommun Den inramade delen ska få ny detaljplan. Foto: Kumla kommun

Kumla kommun äger samtliga fastigheter i kvarteret, tre ordentliga villor utmed Kvarngatan samt det plåtklädda hörnhuset, som idag förutom Sydnärkenytt rymmer ett solarium och en frisörsalong. Även en lägenhet och en garagelänga tillhör fastigheten.

Femvåningshus i hörnet

Här borde det rivas och byggas nya bostäder, anser Samhällsbyggnadsnämnden. Ett femvåningshus mot Västra Drottninggatan och högst fyra våningar mot Kvarngatan skulle kunna ge ett tillskott på 45 bostäder, enligt planförslaget.

I grannkvarteret Gladan har nya högre huslängor redan byggts och fler lär tillkomma. Tillsammans med framtida hus i Orren kommer på bara några år ett större sammanhängande flerbostadsområde ha vuxit fram i denna centrala del av kommunen.

Trädgårdarna försvinner

Det finns några frågetecken i detaljplaneföreslaget:

Enligt gällande översiktsplan är kvarteret Orren klassad som ”blandad stadsbygd” tack vare sina enfamiljsvillor. Tar man bort villorna blir stadsbilden något annat. Att trädgårdar försvinner (liksom de försvann i kvarteret Gladan) ”möjliggör för en högre exploatering”, konstateras i förslaget men med tillägget: ”Denna förändring anses inte medföra någon negativ påverkan för området.”

Men under rubriken lek och rekreation anges att någon ny lekplats finns det inte plats för i planområdet. Dock måste det finnas parkeringar.

Konsum i hörnet 1945. Foto: Sven Sundberg Konsum i hörnet 1945. Foto: Sven Sundberg
Från väster till öster

Ett annat frågetecken berör kommersiell service. Den norra delen av planområdet, det vill säga det gamla Konsumhuset, har i drygt 50 år haft kommersiell verksamhet. Efter att Konsum med avdelningar för specerier, kött och mjölk flyttade har huset rymt en bilaffär, en butik för tyg och garn, det nuvarande solariet samt frisörsalong. Och Sydnärkenytts redaktion sedan tolv år.

Enligt planförslaget ”möjliggörs” fortsatt handel på samma plats när det byggs nytt men om det blir så är en annan fråga. Ty samtidigt påpekas att detaljplanen inte skulle innebära ett krav på att offentlig eller kommersiell service upprättas inom planområdet. En byggherre skulle därmed inte behöva ordna nya butiks- eller kontorslokaler.

”Planens genomförande förväntas däremot att stärka och upprätthålla den service som finns i Kumla centrum”, heter det i förslaget. Det växande antalet boende på den västra sidan av järnvägen ska således styras till den östra sidan. Om det är en stadsplanering som gynnar de boendes service och miljö kan diskuteras.

Osäkerhet i statsbudget

Detaljplanen för kvarteret Orren kan tidigast bli giltig sommaren 2022. När det sedan kan börja rivas och byggas beror på konjunkturerna – och rikspolitiken. I den nyligen antagna statsbudgeten fick M, KD och SD genomslag för att bland annat slopa anslagen för byggsubventioner och energieffektiviseringar. Det torde skapa osäkerhet för byggplanerna.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-01 17:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.