31 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Hardemobor kräver åtgärder
för trafiksäkerhet på vägen

Delvis på grund av GPS har tung trafik ökat på den smala vägen mellan Brändåsen och Hardemo. LRF i Hardemo kräver nu sänkt hastighet, en gång- och cykelväg och att vägen byggs om innan en olycka sker.

Väg 532 från Brändåsen till Skyberga har blivit en genväg för tung trafik som kör vidare mot Fjugesta. Nu reagerar LRF i Hardemo och kräver flera åtgärder.

I en skrivelse till Länsstyrelsen, Trafikverket och Kumla kommun berättar Thorbjörn Johnson, ordförande i Hardemos avdelning i Lantbrukarnas riksförbund (LRF), att boende och yrksutövare under flera års tid märkt av den ökande trafiken på vägen från Brändåsen till Hardemo kyrka och Skyberga.

- I synnerhet upplevs lastbilstrafiken som påfrestande då de gärna kör så fort de får (70 km/tim) eller fortare.

LRF-avdelningen vill att hastighten begränsas till 50 km/tim.

Vill ändra GPS-klassning

En viktig anledning till ökningen av tung trafik stavas GPS. Trafikanter söderifrån får veta att det är en genväg till västra Närke och östra Värmland genom Hardemo istället för att ta E20 och sedan E18.

LRF i Hardemo vill därför att "vägen klassas ner i GPS-systemet så att den bortprioriteras".

Ombyggnaden av E18 Örebro-Vintrosa har inte minskat genomfartstrafiken, påpekas det i skrivelsen.

Trafikverket gjorde i maj en mätning på vägen längs Hardemoåsen som tyder på att personbilstrafiken ökat med cirka 40 procent på fyra år medan lastbilstrafiken ökat med cirka 32 procent.

Fruktar svår olycka

- Vägen är bitvis slingrig med bostäder och skola nära vägbanan. Ingen cykel- och gångväg finns och Kumla kommun har nedprioriterat de önskemål för detta som redan finns, beklagar LRF-avdelningen, som antog uttalandet på sitt årsmöte den 22 november.

- Vi och många med oss berörda vill inte vänta på en svår olycka utmed denna vägsträcka innan trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder sätts in. (LLz)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2016-12-16 10:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.