Gå till innehåll
Kumla / Politik
Ett enplanshus med beige fasad, omgivet av kala buskar, beläget på

Hit ska brukarna, barn- och ungdomar på kortidsboendet Smedtorp flytta på måndag. Foto: Anders Björk.

Kortidsboende på Smedstorp
flyttas till Frejgården
– med två veckors varsel

Publicerad: 9 April 2024 17:33

På måndag ska femtonåriga Thilde, som bott på Kumla kommuns korttidsboende Smedstorp sedan hon var fyra år flyttas till ett tillfälligt boende, på Frejgården. Familjen fick besked om detta förra veckan. Thilde, som är svårt autistisk, har mycket svårt för förändringar i tillvaron. Det kan leda till att hon både blir utagerande och skadar sig själv.
– Att kommunen agerar så här är jämförbart med misshandel av min dotter, säger Thildes mamma, Sussie Lindberg.

Det är välkänt att personer med diagnosen autism  är mycket beroende av rutiner i vardagen, och att det skapar stora problem, ångest och lidande när dessa rutiner bryts.

– Thilde är diagnostiserad med svår autism, adhd och har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Hon har inte något verbalt språk och är utagerande. Hon kan alltså skada både sig själv och andra när hon inte mår bra, berättar mamma Sussie.

Därför har tillvaron på kortidsboende Smedstorp passat Thilde och de andra ungdomarna som bor på kortis, med liknande behov bra.

– Hon är beviljad 15 dagar i månaden. Hon bor med andra ord halva sin tid på Smedstorp. Stora delar av tiden är hon ensam, med två personal, en rutin hon mår bra av.

En frontvy av en enplansbyggnad med en skylt märkt

Enligt kommunen pågår en rad anpassningar på Frejgården som ska vara klara på måndag. Foto: Anders Björk

Fick besked om flytt förra veckan

I juni i fjol blev föräldrarna till de fyra barn som delat på avdelning två på korttidsboendet Smedstorp, informerade om att hus 2 skulle byggas om. Att Smedstorp 2, där Thilde bor, skulle byggas om till permanent  boende för två ungdomar. Därför skulle barnen och ungdomarna som korttidsbor på våning två flytta till Smedstorp 1. Avdelning 2 har varit boende för de barn och ungdomar som har allra störst behov.

– Vi blev lovade en övergång som skulle få ta tid och anpassas för de här barnens speciella behov.

Sedan hände ingenting, fram till förra veckan, alltså vecka 14. Då fick Sussie och de andra föräldrarna besked om att hela Smedstorp skulle utrymmas för ombyggnad, alltså båda avdelningarna. Alla ungdomar och barn som bor där ska flyttas till Frejgården tillfälligt. Flytten ska ske nu på måndag. Bara ett par veckors varsel med andra ord.

“Som misshandel”

– För Thilde är det jämförbart med misshandel. Hon kommer fara mycket illa av en sådan flytt. Risken är stor att hon skadar både sig själv och personal.

För en person med Thildes behov är det viktigt att det ser ut på samma sätt som det brukar. Att sängen står på samma plats, att fönstret är där det brukar, vara och att hennes saker finns är de brukar. Det ökar hennes självständighet och trygghet. 

Förutom att det är en helt ny lokal för boendet, en helt ny miljö, finns andra frågetecken.

– Har man gjort tillräckliga anpassningar? Kan man låsa dörrar på samma sätt som på Smedstorp, finns det staket. Det här är ungdomar som kan rymma, även om de måste ha tillsyn dygnet. Hur ser inredning ut. Som sagt, inte minst Thilde kan skada sig själv.

Det här är ungdomar som saknar konsekvenstänk. Det innebär bland annat att de exempelvis kan springa rakt ut i gatan, för att de inte förstår va som händer om man gör det.

– Vi har frågat om det här inte går att lösa på något annat sätt, om det inte går att skjuta på det hela för en rimlig lösning. Sedan är det ju så att flytten till Frejgården bara är början. Ombyggnaden av Smedstorp förväntas vara färdig i juli. Då ska Thilde flytta tillbaka till Smedstorp, som då i praktiken är helt ombyggd, en ny miljö igen. Vi har frågat om det inte är möjligt att hon och de andra brukarna kan få ha kvar sitt kortis  på Frejgården, för att minska lidandet och antalet flyttar, men det är enligt kommunen inte möjligt.

Tror du de som beslutar om detta inte förstått de här ungdomarnas speciella behov?

– Jag tror definitivt att personalen förstår och vet hur barnen påverkas. Men jag får uppfattningen  att inte chefer och politiker förstår, eller bryr sig, säger Sussie.

“Går inte att lösa på annat sätt”

Socialchefen i Kumla, Malin Bäcklund, säger så här:

– Vi har länge sett ett behov av att renovera, förbättra Smedstorp och bygga om Smedstorp avdelning 2 till permanentboende. Vi gör det ju för att de ska bli bättre för ungdomarna på sikt.

Men det här är ju ungdomar med mycket speciella behov, som har mycket svårt att hantera förändringar, störningar i rutinerna. Hade det inte gått att lösa på något annat sätt?

– Nej, det gick inte att lösa på något annat sätt. Vi meddelade vårdnadshavarna så fort vi fick besked om att renoveringen och ombyggnaden skulle börja från hyresvärden.

Hyresvärden är Kumla fastigheter. Menar du att de inte meddelade er förrän några veckor innan ombyggnaden skulle börja och ungdomarna skulle vara utflyttade?

– Ja, vi har inte hållit inne med information.

Kan man inte ställa kravet på en hyresvärd som hyr ut lokaler för ungdomar med mycket stora och speciella behov att ha viss framförhållning?

– Det gick inte att lösa på något annat sätt. Vi gör ju det här för ungdomarnas bästa.

Har du förståelse för att vårdnadshavare känner oro för hur deras barn och ungdomar ska klara flytten?

– Absolut, det har jag.

En vårdnadshavare har ju föreslagit att barnen nu ska bli kvar på Frejgården, för att slippa de problemen en flytt medför för de här ungdomarna. Hur ser du på det?

– De är inte ett alternativ. Frejgården är sämre anpassad kortidsboende.

Men det har gjort anpassningar för att de ska fungera som tillfälligt boende?

– Ja, men jag kan inte exakt svara på vilka förändringar.

Ska genomföras anpassningar på Frejgården

Senare hör dock Johan Fritjoff  Verksamhetschef LSS som hanterar korttidsboendet Smedstorp av sig med detaljer via mail.

Han berättar att kommunen fick besked om renoveringen av Smedstorp den 27 mars.  Följande saker ska åtgärdas på Frejgården innan de första barnen och ungdomarna ska bo där, alltså nu på måndag den 15 mars.

Anpassningar som kommer att genomföras innan första brukaren har sitt första korttidsdygn på Frejgården är:

 De ska byggas ett barnsäkrat kök. Det ska installeras så kallade skalskyddsdörrar. dessa ska förses med kodlås från båda håll som kan stängas vid behov vilket ger säkra ”zoner” i verksamheten. Dörrlarm ska aktiveras. Det blir också förhöjd bemanning då behov föreligger

 Fastigheten kommer även förses med kompletterande staket/ grind vid altandörrarna, detta ses dock ej som ett akut behov. Som det ser ut i dag finns alltså inget säkert staket runt byggnaden.

Alla dessa saker, utom staketet då, ska alltså vara färdiga till på måndag.

Frejgården, som ligger på Frejgatan i Kumla,  har bland annat använts som flyktingboende för flyktingar från Ukraina. Nu står det dock tomt.

Annons

kumla