15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Liberalerna besvikna på Moderaterna

Årets första fullmäktige i Kumla har snabbt klubbats igenom. Foto: Qimono (CC)Årets första fullmäktige i Kumla har snabbt klubbats igenom. Foto: Qimono (CC)

- Ni lovade ett mer borgerligt styre inför valet, men det väljer ni att avstå ifrån, sa Christian Liljenhed (L) och gav Moderaterna en känga på årets första kommunfullmäktige för att de inte ens ville utreda en privatisering av gym, café och relax på Djupdalsbadet.

Under måndagkvällen 27 januari var det dags för Kumla kommuns första fullmäktigemöte 2020. Det blev ett stillsamt och kort möte med få punkter att gå igenom. 45 ledamöter fanns på plats i Bio Folkans salong och stämningen tedde sig munter bland de närvarande politikerna.

Barnkonventionen som lag

Som väntat fanns det inte särskilt många punkter att gå igenom så tidigt in på det nya året.  Ola Daréus, ordförande i revisionen, var först ut med sitt gästspel. Han redogjorde för revisionens plan år 2020 och passade även på att berätta om den granskning man gjort i samband med införandet av FN:S barnkonvention som lag. 

Där hade man specifikt tittat på hur Kumla kommun rustat sig för barnkonventionen som lag och hur man arbetar för att leva upp till de krav som finns. Ett inte helt lätt arbete, inte bara för Kumla kommun utan även landets övriga kommuner, då styrdokument och stöd från regeringen blivit fördröjt och väntas komma först den 15 november i år.

Ingen utredning

Liberalerna fick svar på sin motion, som debatterades redan på septembermötet 2019, angående annan driftsform av gym, café och relax. Här ville man göra en utredning för att undersöka om intresse fanns från näringslivet i Kumla att gå in och driva de verksamheterna.

Christian Liljenhed (L) var inte glad på Moderaterna och gav dem en känga i talarstolen.

- Det finns ingen ambition från Moderaternas sida att ansluta sig till vårt förslag. Det är tråkigt att ni inte ens går med på en utredning. Ni lovade ett mer borgerligt styre inför valet, men det väljer ni att avstå ifrån och ansluter er till S och V. Det är ett tydligt besked till väljarna, menade Liljenhed.

Oskar Svärd konstaterade att det var ”ord och inga visor” från Liberalerna men var inte annars så sugen på att fortsätta argumentera, utan hänvisade istället till den debatt som var på septembermötet.

Utfallet? Ingen utredning för att undersöka intresse. 

Vaksamma på social dumpning

Sist ut var en interpellation från SD, riktad till Annica Sjöquist, där man undrade om social dumpning finns i Kumla eller om det finns indikationer på att sådant förekommer.

Social dumpning är, enkelt förklarat, när rika kommuners skickar bostadslösa och ekonomiskt utsatta människor till fattiga glesbygdskommuner för att på så vis slippa kostnaden för hjälpinsatser. 

Det korta svaret från Sjöquist var nej. Kumla använder sig inte av social dumpning och det finns inga indikationer på att det förekommer. 

- Det drabbar ofta kommuner med ett överskott av bostäder och det har inte Kumla. Däremot är det svårt att utesluta risken för social dumpning. Socialförvaltningen ska agera på indikationer och ska vidta de åtgärder som är möjliga för att motverka social dumpning, konstaterade Sjöquist. 

Möte i februari

Nästa möte i kommunfullmäktige äger rum måndag 24 februari kl. 18.00 Mötena sänds live eller går att se i efterhand HÄR. Handlingar och protokoll hittar man HÄR

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-28 12:16
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.