29 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla kommunfullmäktige

Följ kvällens fullmäktige möte som webb-tv. Mötet börjar kl 18.

Dagordning

1 § Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

2 § Inkomna skrivelser och rapporter

3 § Rapport från revisionen

4 § Nya interpellationer, frågor och motioner

5 § Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2019

6 § Årsredovisning Scantec AB 2019

7 § Årsredovisning Stiftelsen Nygårdshemmet 2019

8 § Ansökan av Trafikverket om upphävande av Hult naturreservat

9 § Ändrad avgift för familjerådgivningen

10 § Förlängning av kommundirektöresförordnande

11 § Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och medborgarinitiativ

12 § Valärenden

Se mötet här

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-18 17:13
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.