Gå till innehåll
Kumla / Sport
Två bowlingklot, en blå och en röd, på en bowlingbana med stift i bakgrunden.

För att bowlinghallen i Kumla ska leva vidare behöver kommunen ta på sig skötseln framöver.

Kommunen föreslås ta över drift av bowlinghall

Publicerad: 1 May 2024 12:21

Allt tyder på att Kumla kommun själva kommer ta över driften av bowlinghallen från 26 juni när nuvarande arrendator Rickard Bädicker lämnar. En ny anställning inom kommunen behöver göras till detta.

Sydnärkenytt har tidigare skrivit om att Rickard Bädicker sagt upp det arrende han har för att driva bowlinghallen i Kumla. Ett arrende han haft i ungefär fyra år. 

“Svårt nå lönsamhet”

Den främsta orsaken till uppsägningen är att Bädicker tröttnat på att det är så svårt få lönsamhet i omsättningen och han anser inte att kommunen varit honom tillräckligt behjälplig i att vända på detta. Dessutom har han sagt att orken tagit slut. 

Via en tjänsteskrivelse som Kumla kommun gjort nämns denna bakgrundskoll:

“Det har under de senaste tio åren funnits ett flertal entreprenörer som drivit bowlinghallen, men det har varit svårt att nå lönsamhet i anläggningen. Dels för att det är en relativ liten bowlinghall med sex banor, dels för att det finns begränsade möjligheter att tillaga och servera mat, något som är en stor del av intäkterna för många bowlinghallar.” 

Man i en blommig skjorta som ler framför en byggnad med en stor metallspindelskulptur monterad på fasaden.

Egentligen vill Rickard Bädicker driva hallen vidare, men inte under de premisser som är nu.

Vidare i tjänsteskrivelsen konstateras att:

“I dagsläget finns det ingen som tar över driften av bowlingen när nuvarande entreprenör lämnar. Sannolikheten är stor att ytterligare en extern entreprenör skulle få svårt att nå lönsamhet av att driva bowlinghallen. ”

Person behöver anställas

Det finns flera föreningar som bedriver verksamhet i bowlinghallen, som ligger i Kumlahallen. Hallen används även för nöjesbowling.

Kommunen siktar nu på att ta över driften själva från 26 juni.

“Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att driften av bowlinghallen ska övergå i kommunal regi från och med 26 juni 2024. För att detta ska vara möjligt behöver en vaktmästare med kompetens att sköta anläggningen rekryteras och anställas på fritidsavdelningen.”, står att läsa. 

Detta innebär såklart en ökad kostnad för Kumla kommun.

“Det innebär ökade kostnader för kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 450 000 för år 2024. Kostnaderna avser uteblivna hyresintäkter och personalkostnader. I syfte att täcka dessa ökade utgifter föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att medel för utökad drift äskas från kommunstyrelsen”, avslutas skrivelsen.

Kristdemokraterna lade ett förslag om att bowlinghallen kunde drivas via ett så kallat IOP-avtal. Ett sådant avtal innebär att en förening får betalt av kommunen för att driva hallen. 

Annons

kumla