Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
20 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Byggstart av Kumlas nya koloniområde

Här ute på ängen, nedanför Östra Gatan, ska nya området för kolonilotter byggas. Foto: Anders BjörkHär ute på ängen, nedanför Östra Gatan, ska nya området för kolonilotter byggas. Foto: Anders Björk

Under nästa vecka påbörjas byggandet av Kumlas nya koloniområde som ska ersätta det som ska rivas vid Idrottsparken. - Vi hoppas att de flesta lotterna blir uthyrda, säger Linda Wilhelmsson, projektsamordnare hos Kumla kommun.

Byggandet inleds alltså i nästa vecka och det är Skanska som bygger parkering, vattenledning och gångvägar inom området, medan AMI står för jobbet med redskapsbodar, bänkar och staket och lite annat.

Avtal gått ut i Idrottsparken

Detaljplanen om kolonilotter i området vann laga kraft redan 2012.

– Det blir en grusad parkeringsyta i norr, grusade gångvägar mellan lotterna, två gemensamhetsytor där det ställs ut picknickbord och en grillplats samt två bodar för förvaring av redskap. Själva lotterna kommer endast i detta skede vara jordlotter för odling, det vill säga ingen byggnation tillåts på lotterna i detta första steg, fastslår Linda Wilhelmsson.

När försvinner nuvarande koloniområde i Idrottsparken?

– Avtalet har redan gått ut. Vi förbereder för en försäljning (markanvisning, reds. anm.) av marken nu, för byggnation av bostäder.

“Hoppas flera av dem vill fortsätta”

Hur stort blir nya området jämfört med det i Idrottsparken?

– Den här första etappen är relativt jämnstor med den som har funnits vid Idrottsparken. Men detaljplanen möjliggör att området byggs på med ytterligare etapper. Jag uppskattar att det är knappt en tredjedel som anläggs nu.

Har ni varit i kontakt med koloniägare från IP, och vad säger de?

– Kommunen har varit i kontakt med koloniföreningen vid ett flertal tillfällen, mest med avseende på uppsägningen av det gamla området. De tycker såklart att det är ledsamt att koloniområdet vid idrottsparken ska bort. Men vi hoppas att flera av dem vill fortsätta att odla vid nya koloniområdet.

Inga byggnader tillåts

Blir det nån skillnad mot hur koloniområde ser ut i IP eller likadant?

– Det kommer inte att tillåtas några byggnader på lotterna i detta första skede. Om byggnation ska tillåtas i framtiden bör det ske under ordnade former och på ett mer enhetligt sätt.

Hyr man eller köper man en lott och har de med lotter vid IP första tjing?

– Lotterna kommer inte att säljas utan man hyr/arrenderar en lott av kommunen. Området anläggs inte enkom för medlemmarna vid Koloniföreningen Idrottsparken utan alla som vill är välkomna att lämna in en intresseanmälan.

– Dock är det redan flera av de gamla medlemmarna som ställt sig i intresselistan och det är ju såklart kul. Vi hoppas att de flesta lotterna blir uthyrda så att det blir en prunkande, fin yta om några år, avslutar Linda Wilhelmsson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-05-20 12:44
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.