05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kö kan uppstå snabbt på Kumlas förskolor

Skolchefen i Kumla kommun menar att skälet till att man tog in 23 barn från andra kommuner på förskolan i Ekeby var att det, när man gjorde det, inte fanns någon kö. Kommunens kösystem gör ju dock att föräldrar har svårt att ställa sig i kö och planera långsiktigt. Kön kan uppstå snabbt, eftersom föräldrar måste vänta med att ställa barnen i kö enligt reglerna.

I Örebro kommun får man ställa sitt barn i kö till en förskoleplats från det att barnet fyller fyra månader. Föräldrarna i Örebro kan söka plats på tre skolor samtidigt. Bara om de inte accepterar köplatsen på förskolan som var förstathandsval förlorar de köplatsen. Om det inte blir den förskola man tänkt får man alltså stå kvar i kön till ursprungsvalet och tacka nej till andrahandsvalen.

Enligt vad Sydnärkenytt erfar är det så att de föräldrar från Örebro kommun som önskar ha sina barn på Ekeby förskola följer Örebro kommuns köregler. De föräldrar som bor i Ekeby får dock nöja sig med Kumla kommuns regler. De innebär att föräldrarna inte kan ställa sig i kö förrän tidigast fyra månader innan barnet behöver förskoleplatsen.

Som Sydnärkenytt kunde berätta igår har det gjort att förskolan i Ekeby är fullbelagd och inhyser 23 barn från andra kommuner. 20 från Örebro kommun, tre från Hallsbergs kommun.

Kö kan uppstå snabbt

Det har i sin tur gjort att flera Ekeby-familjer får hålla till godo med att skjutsa sina barn till Hällabrottet, en dryg mil bort. Systemet är också sådant att de förlorar sin förskoleplats, köplats, om de inte accepterar Hällabrottet.

Kumla kommuns skolförvaltning förklarar agerandet med att det fanns någon kö vid det tillfälle man tog in de 23 Barnen på förskolan. Att det var rimligt ekonomiskt att ha förskolan fullt utnyttjad.

Men det kan alltså uppstå kö med mycket kort varsel, eftersom kommunens regler inte gör det möjligt att ställa barn i kö tidigt.

En förälder Sydnärkenytt varit i kontakt med säger så här.

– Det är ett i mitt tycke helt orimligt förfarande. Om man har så kort kötid måste man ju antingen se till att kartlägga vilka barn som är på gång in bland de egna kommuninvånarna, fråga föräldrarna vars äldre barn redan går på förskolan hur det ser ut exempelvis. Alternativet är ju att se till att hålla ett antal platser öppna. Föräldern har bett att få vara anonym.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-20 6:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.