Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Kumlas kristdemokrater
menar att tryggheten börjar vid köksbordet

Inga- Lill Roswall, André Nordgren, Peder Möller, Ulla Gran, Michael Rönning och Johan Hjärtsjö berättade om vilka frågor KD vill driva nästa mandatperiod.Inga- Lill Roswall, André Nordgren, Peder Möller, Ulla Gran, Michael Rönning och Johan Hjärtsjö berättade om vilka frågor KD vill driva nästa mandatperiod.

Som ett av de sista partierna i Kumla kommun presenterade Kristdemokraterna i Kumla i dag det 21-punktsprogram som utgör deras valprogram, de områden man vill poängtera.
– Jag skulle säga att trygghet genomsyrar mycket av vår politik, säger Johan Jörtsjö, partiets toppkandidat i kommunen.

Pressträffen hölls på trappen till det så kallade Multekhuset i Kumla. Ingen slump.

– Det ska ju byggas en hel del i det här området, strax över 600 lägenheter. Man har planerat för en förskola i idrottsparken. Vi ville se även en vanlig skola här. Och den Idrottshall majoriteten vill bygga vid Ericson vill vi se här istället. Vi tror det skulle utveckla Kumla, fortsätter Jörtsjö.

– Vi inser ju att det ekonomiska läget är som det är. Vi vill göra det här på sikt, när ekonomin i kommunen tillåter.

– Vi pratar ju mycket om trygghet. Vi utgår ju ofta från familjen i vår politik. Trygga familjer innebär trygga barn och trygga unga vuxna. Trygghet skapas hemma vid köksbordet, menar Inga-Lill Roswall.

Skolan viktig för tryggheten

Skolan är också viktig för tryggheten, menar man.

– Men en fungerande skola, som fångar upp unga som har problem tidigt är också trygghetsskapande.

Johan Jörtsjö inflikar:

På riksplan pratas det ju mycket om hårdare tag, högre straff. Vi menar att man även måste arbeta långsiktigt, med förebyggande åtgärder.

Johan Jörtsjö nämner också så kallade IOP-avtal.

– IOP står för idébundet offentligt partnerskap. Det innebär att vi som kommun tecknar avtal med föreningar, så de kan skapa positiv verksamhet  i Kumla, just för förebyggande, trygghetsskapande arbete. Vi vill öka samarbetet med vårt föreningsliv och ta hjälp av allt positivt de kan hjälpa till med.

Partiet vill också se en hållbar miljöplan för Kvarntorpshögen.

– Vi vill också se till att kommunens verksamhetomgående blir fossilfria. Det ska gälla allt, från Fordon till att solceller på tak ska vara standard när vi bygger nytt eller bygger om

På landsbygden vill KD se satsningar på mer bredband och kommunalt vatten.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-09-07 15:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla