27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Kaos både för personal och brukare"

Karin Nolér, Valentina Nyqvist, Annika Elmersson, Mirna Saado Angelsten, Katrin Norgrén, Camilla Hallberg, Violetta Pardo och  Pierre Blanksvärd. Foto: Henrik ÖstenssonKarin Nolér, Valentina Nyqvist, Annika Elmersson, Mirna Saado Angelsten, Katrin Norgrén, Camilla Hallberg, Violetta Pardo och Pierre Blanksvärd. Foto: Henrik Östensson

För tre veckor sedan genomförde Kumla kommun den omdiskuterade omorganisationen i hemtjänsten. Medan kommunen hävdar att det hela gått problemfritt har personalen en helt annan bild. De vittnar om kaos, oro bland brukare, många sjukskrivna kollegor och och ingen möjlighet att ”gå bredvid” för att lära känns nya brukare.

Jag möter tio personer ur hemtjänstpersonalen i Kumla på vår redaktion. Några av dem har nära till tårarna, några av dem är uppenbart rädda att prata, vara med på bild.

Sex hemtjänstgrupper i Kumla har blivit fyra. Det har inneburit att personal flyttats runt och hamnat i nya grupper med ny personal med nya brukare.

– Det normala i sådana fall är att man får gå bredvid. Det vill säga att den personal som tidigare arbetat med brukarna är med och lär den nya personalen. Det är rätt viktigt, både för att brukaren ska känna sig trygg, men också för att vi ska ha en chans att lära oss de nya brukarnas vårdbehov. Alla är inviduella, alla fungerar på olika sätt. Det är människor vi arbetar med, inte maskiner, lär vi oss inte är risken för misstag större, säger Wioletta Pardo.

Blev lovade att få gå bredvid

Personalen blev också lovad att få gå bredvid innan omorganisationen. När sedan omorganisationen genomfördes, trots Coronapandemin, saknades det en hel del folk, på grund av sjukskrivningar. Beslutet blev att genomföra allt ändå.

– När vi invände att det kunde bli problem om vi inte fick gå bredvid var de uppmuntrande orden från vår chef: ”Ni är väl proffs”, inflikar Pierre Blanksvärd.

Han berättar att tiden för förberedelser var minimal när omorganisationen kom. 

Omänsklig stress på morgonen

– Vi börjar sju på morgonen. Sju och tjugotre ska vi vara ute hos vår första brukare för dagen. På den tiden ska vi hinna plocka på oss telefoner, batterier, få på oss ytterkläder, leta på cykelnycklar och ge oss ut på cykel till brukaren. Där skulle vi då möta en brukare vi aldrig träffat förr och försöka ge relevant hjälp och vård, berättar Pierre.

– Det är förödande både för brukarens trygghet, säkerhet och vår arbetssituation.

För få elcyklar

Det här med cyklarna är en annan sak. I och med omorganisationen ska nämligen hemtjänstpersonalen cykla, oavsett väder. Argumentet är att man vill spara på miljön.

– Vi blev utlovade elcyklar till all personal. Men det finns fortfarande inte elcyklar till alla. Dessutom har vi om det regnar, tillgång till regnkläder, de är inte personliga. För att de ska passa alla har man beställt storlek xxl. Lite knepigt att cykla i ett xxl-regnställ om man är small, säger Wioletta Pardo.

Ibland framstår det också som en rätt omänsklig uppgift att cykla.

– Från brukaren längst bort i vårt område, norr om Lidl, till längst bort i södra delen, Brånnsta, är det bortåt en mil.

– Jag jobbade ett pass i bil nyligen. Jag mätte, Det blev fem mil på en arbetsdag. Att cykla fem mil på en dag och samtidigt utföra ett bitvis riktigt tungt arbete är tufft. Jag är ung och klarar det. Men vi har arbetskamrater som är över 60 år och är utslitna i kroppen efter ett långt liv i hemtjänsten, fortsätter Wioletta.

Svarar inte i telefon

Här tåras hennes ögon.

– Jag har sagt upp mig. Jag vill inte längre. Jag trivs med mina brukare och kollegor, jobbet. Men det går inte att jobba så här. När sådana som vi blir uppringda från jobbet när vi är lediga ställer vi upp och kommer och jobbar, för våra kollegors skull. Nu tar jag inte det längre. Jag svarar inte i telefon när det ringer, det måste finnas en gräns för hur mycket vi får jobba, vad man gör med oss. Nu orkar inte jag mer.

Pierre menar att omorganisationen var knepig från början. 

– Det rimliga hade varit att ha med vårt perspektiv. Allt hade gått att lösa om vi fått ha visst inflytande i processen. 

– Vi ser det som ren diktatur. Det här med medbestämmande, personalinflytande, existerar inte i Kumla kommun, säger Katrin Norgren.

Ständig oro

Gruppen är överens om att problemen med omorganisationen försatt personalgruppen i en orimlig situation, med ohälsa som följd.

– Man känner en ständig press, oro. Den följer med hem. Flera av oss har svårt att sova, och vaknar mitt i nätterna. 

– Vi har också tagit illa vid oss av det bemötande vi fått. Om vi klagar så säger man bara att du kanske inte passar för det här jobbet, du kanske borde hitta ett annat arbete som passar bättre. Det är ju inte sådant som precis stärker arbetsmoralen säger Katrin Norgren.

Gruppen berättar också att det saknas mycket folk.

– Folk orkar inte och blir sjuka för det. Ovanpå det Corona. Vi har mellan 30 och 50 procent av våra kollegor sjukskrivna just nu

Mer otrygghet

– Innan omorganisationen fick vi höra att färre grupper skulle innebära mindre flytt av personal mellan grupperna, säger Wioletta.

I sin tur skulle det innebära att brukarna skulle behöva möta ett färre antal nya personer.

Enligt personalgruppen som besökte Sydnärkenytt blev det precis tvärtom.

–  Det är ännu mer spring mellan personalgrupperna. Några av oss flyttar runt varje dag. När jag besökte en brukare i fredags var jag den tjugoförsta personen från hemtjänsten brukaren haft hemma den veckan. Veckan innan var det något färre, 18. Många äldre, sjuka, blir oroliga och far illa av så många nya ansikten, säger Pierre.

– Vi är inte rädda för förändring, det är inte det det handlar om. Allt måste förändras ibland, men det här blev förändring till något som inte fungerar, avslutar Wioletta och får medhåll av de andra.

I den här artikeln har vi medvetet valt att beskriva personalens bild av situationen, helt enkelt för att de kommunala cheferna, Gabriella Müeller Prabin och Ulrika Winnerfjord, gett sin version av omorganisationen i en tidigare artikel.

Henrik Östensson

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-14 21:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.