30 November 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Sverigedemokraterna i Kumla presenterar budgetförslag för 2021 med flerårsplan för 2022 och 2023.

“Vi befinner oss fortfarande i en orolig tid både lokalt som internationellt. Pandemin är långt ifrån över och vi får avvakta med att utvärdera konsekvenserna för oss i Kumla. Att det drabbat oss är klart, men hur det kommer att påverka ekonomiskt framöver är för tidigt att säga. Något som dock är klart är att när detta lagt sig, så bör vi gemensamt utvärdera hur man hanterat det, för att klara framtida kriser bra som möjligt.

Kumla är och kommer förhoppningsvis att fortsätta vara, en relativt välfungerande kommun, med en ekonomi som står sig starkt jämfört med andra jämnstora kommuner. Men vi ser såklart förbättringspotential och tycker inte att dom styrande partierna tar vissa för oss och många invånare viktiga frågor på allvar.

Vi som parti ser trygghetsfrågan som en av dom viktigaste, om inte den viktigaste på lokal nivå. Sett till Kumlas storlek är åtgärderna som behövs fortfarande genomförbara ekonomiskt, men som med allting annat kommer behoven att öka och bli mer kostsamma ju längre tiden går. Ekonomiska förutsättningar finns, det som troligtvis saknas är den politiska viljan. En kommun ansvarar inte för brottsbekämpning men har definitivt ansvar för både den faktiska och upplevda tryggheten.

Vi fortsätter därför att prioritera trygghetsskapande och brottspreventiva åtgärder i vårat budgetförslag. • Patrullerande ordningsvakter i samverkan med polis och socialtjänst. • Ökad kameraövervakning på strategiska platser och vid byggnader som ofta utsätts för skadegörelse. • Belysning kring platser som upplevs som otrygga.

Det kommer att krävas stora investeringar kommande 3–5 åren, samtidigt som det fortfarande är osäkert hur arbetslösheten kommer att utvecklas. Fortsatta orosmoln är även ökade kostnader för försörjningsstöd.

Det är därför viktigt att vi anpassar oss ekonomiskt medan vi har möjligheten. Även fortsättningsvis så skär vi ner på kostnader för hel och deltidsarvoderade politiker, vi vill ha en återgång till ett arvode som baseras på 80 procent av riksdagsarvodet som grundbelopp.

Samtidigt lägger vi generella sparkrav på kommunledningen, totalt ger det oss ett bättre resultat än majoriteten över kommande tre år på ca 15 miljoner kr.

Vi gör även en satsning på att kommunen ska ta över samfällda vägar inom tätbebyggt område, (vägkategori B) väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg. Detta skulle omfatta Ekeby, Sannahed och Åbytorp.

Idag ger Kumla bidrag till dessa vägsamfällighetsföreningar, men det blir trots allt en betydande kostnad för boende och dess medlemmar, för oss är det en fråga om rättvisa att kommunen tar över dessa samfällda vägar
som ligger i tätbebyggda områden. Vi finansierar således ändringar i detaljplanen som krävs samt medel för övertagande och drift”

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-15 14:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.