07 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Insänt om nattarbete

Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet tycker inte om att nattpersonalens arbetstid ändrats. Här förklarar de varför. 

Vi kan med bestörthet läsa den artikel som publicerades i Kumlanytt 15/11 angående det möte som ägt rum mellan majoriteten och nattarbetarna i Kumla kommun. Detta grundar sig i det beslut som S och M fattade i socialnämnden tidigare i år gällande förkortad arbetstid för nattpersonalen.

För det är viktigt och ska understrykas att det var bara S och M som röstade ja till förkortad arbetstid. Inget annat parti i nämnden tyckte att det var någon bra idé. Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet såg farhågorna med precis det som nu nattpersonalen också vittnar om.

Det ska också understrykas att de som ska ställas till svars för beslutet, det är ledamöterna från S och M och inga tjänstepersoner. Det är politikerna som tar besluten, inte tjänstepersonerna. 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet hade istället ett annat förslag.

Vi föreslog att samtliga förslag om besparingar skulle skickas vidare och beredas i ett större sammanhang för att se om det inte finns andra saker i kommunen att spara på först. Och det är självklart att det finns andra saker att spara på. I vårt gemensamma budgetförslag för 2020 och flerårsplan 2021–2022 föreslår vi exempelvis att arvodena för hel- och deltidspolitiker sänks med totalt 1 miljoner kronor nästa år och sedan ytterligare med 1 miljon 2021.

Vi föreslår också i vårt budgetförslag att den förkortade arbetstiden återställs till 10 timmar. Det alltså till en kostnad av ca 1 miljon. För L, C, KD och MP är valet enkelt. Vi sänker hellre arvodena för hel- och deltidspolitiker med 1 miljon och kan på så vis låta nattpersonalen ha kvar samma arbetstid som innan.  

Politik handlar om att prioritera. L, C, KD och MP prioriterar nattpersonalens arbetsmiljö och vårdkvaliteten för de människor som är i behov av vård.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-17 14:32
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.