15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Krafttag mot dumpade skrotbilar!

Kumla Kommun måste ta krafttag mot dumpning av skrotbilar på mark och tomt. Det är ett växande problem i hela Sverige och vi ser samma problematik i Kumla kommun.

Myndighetsnämnden har till uppgift att skydda natur och miljö så att inte skador uppstår, därför är det viktigt att nämnden nu ökar tillsynen av skrotbilar.

Bilar som permanent dumpats i flertal på tomt och mark kan vara grov nedskräpning. Skrotbilar betraktas som miljöfarligt avfall och innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand.

Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv. Risken är att det blir allvarliga markföroreningar om de blir stående för länge.

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

Det är nu hög tid att krafttag tas mot dumpning av bilar som finns på flera platser inom kommunen.

Det har också ett viktigt signalvärde att tillsyn utförs så att medborgarna ser att natur och miljö skyddas. Kumla kommuns innevånare förväntar sig ordning och reda samt att tillsyn utförs där det krävs.

Frank Tholfsson, (C)
2:e Vice Ordförande Myndighetsnämnden
Kumla kommun

 Kort personlig presentation:

Arbetar med samhällsnytta inom cirkulär ekonomi som avfall, återvinning och återanvändning. Politiskt aktiv inom Centerpartiet. Stort engagemang kring miljö- och klimatfrågor. Naturintresse och fågelskådning.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-29 23:27
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.