04 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumla kommun om projektet med att skapa ängsmark

Kumla kommun skriver i ett pressutskick under torsdagen hur man ser på projektet med att skapa ängsmark runtom i Kumla, det gäller både nutid och framtid.

Kumla kommuns pressinfo som skickades under torsdagen lyder.

“Nu har vi kommit en bit in i LONA-projektet Poängen med ängen och vi har avslutat inventeringen av de ytor runt om i kommunen där vi har släppt upp gräset för att kunna se var det finns förutsättningar för att skapa ängsmark. Det gör vi för att värna den biologiska mångfalden och skapa boplatser för våra livsviktiga pollinerande insekter.

“Pollinerarna är livsviktiga för oss”

Visste du att var tredje tugga mat du äter kommer från en pollinerad gröda? Det betyder att vi skulle ha svårt att leva utan de pollinerande insekterna. Antalet pollinerare minskar kraftigt på grund av varmare klimat och landskapsförändringar, därför arbetar vi i Kumla kommun aktivt och strategiskt med att värna om insekternas boplatser och möjlighet till liv.

En del frågar sig varför vi inte kan använda annan kommunal mark än de befintliga grönytorna för att skapa ängar. Det vill vi inte göra, för den marken är utarrenderad till jordbrukare som förser oss med livsmedel. Och för att på bästa sätt främja den biologiska mångfalden skapar vi slåtterängar och gräsmatteängar på olika ställen i kommunen, där det finns olika förutsättningar som gynnar olika arter.

Det vi ser nu är att en del av ytorna har riktigt bra förutsättningar för att bli ängsmark. Där kan vi bland annat se prästkragar, mandelblom och svartkämpe redan nu, och kan räkna med att fler vackra ängsblommor kommer att trivas där. För att det ska bli en riktigt näringsfattig jord, som ängen trivs bäst i, så kommer vi att slå de ytorna i augusti och ta bort materialet. Vi kommer att se effekt redan efter ett par år, men vi måste ha tålamod i 10-15 år för att få en riktigt vacker äng.

Vi har också identifierat ytor som inte har de rätta förutsättningarna för att bli äng, men som ändå inte är värda att hålla klippta på grund av att ingen använder ytorna. Dessa kommer istället att få bli så kallad gräsmatteäng. Där kan man vänta sig att se timotej, maskrosor och hundkäx blomma under sommaren och här trivs också humlor, bin och fjärilar. Här slår vi gräset i augusti, men låter materialet ligga kvar och på så sätt göda marken.

Vissa ytor blir gräsmatteäng

Utöver detta finns det ytor som vi kommer att börja klippa igen.

Ytor som alltså inte lämpar sig som äng men som vi ser kan nyttjas på annat sätt. Vi testar oss fram under den här sommaren. Vår naturvårdshandläggare arbetar tillsammans med parkavdelningen med att släppa upp ytorna, se hur det ser ut – både innehållsmässigt och estetiskt. Först under vintern kommer vi att fatta beslut om hur skötseln av grönytorna kommer att ske de nästkommande somrarna.

2020 är ett år för att prova

Vi testar oss fram under den här sommaren.

Vår naturvårdshandläggare arbetar tillsammans med parkavdelningen med att släppa upp ytorna, se hur det ser ut – både innehållsmässigt och estetiskt. Först under vintern kommer vi att fatta beslut om hur skötseln av grönytorna kommer att ske de nästkommande somrarna”.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-06-18 16:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.