Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
29 November 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Här får villaägarna själva
stå för snöröjningen

Bild från Ekeby där de ska bli ett nytt bostadsområde. De boende kommer själva få sköta underhåll av gator och snöröjning. Foto: Arkeologgruppen AB:Bild från Ekeby där de ska bli ett nytt bostadsområde. De boende kommer själva få sköta underhåll av gator och snöröjning. Foto: Arkeologgruppen AB:

Under flera år har vägföreningen i Åbytorp, lyft frågan om det orättvisa i att Hällabrottet och Kumla tätort har kommunala gator, finansierade med skattemedel, medan villaägare i Åbytorp, Sannahed och Ekeby måste stå för gatuunderhåll och snöröjning själva.
Någon ändring av detta är inte på gång. Tvärt om är kommunens tanke att även nya gator i Ekeby ska ägas och underhållas av en förening. Däremot vill man höja stödet till vägföreningarna.

I det nya bostadsområdet i Ekeby, norr om Ekebyvägen, framför kyrkan, som planerats några år är tanken att det ska bli en ny gemensamhetsanläggning enligt handlingar Sydnärkenytt tagit del av. 

Tanken är att gatorna, när hus och gator är byggda, ska överföras till en ny samfällighet, förening. Gatuunderhållet ska då skötas och betalas av boende. Precis som de övriga villagatorna i Ekeby.

Kommunens tanke från början vara att den befintliga föreningen skulle äga och underhålla även den nya gatorna. Men det ska den föreningen motsatt sig. Därför har man nu bildat en ny samfällighet, för det nya bostadsområdet, Ekeby prästgård kallat.

I detaljplanen för området står följande:

”All allmän plats inom planområdet är enskild. Detta för att få en enhetlig förvaltning i Ekeby där det sedan tidigare förekommer enskilt huvudmannaskap genom samfällighet. Den allmänna platsen i planområdet är till för de boende och riktar sig inte till kommunens övriga allmänhet. Den befintliga gemensamhetsanläggningen Ekeby GA:1 måste omprövas för att införliva de nya vägarna i gemensamhetsanläggningen vilket sker genom en anläggningsförrättning.”

Men där blev det alltså stopp från den befintliga föreningen. Därför har man bildat en ny gemensamhetsanläggning som godkänts av Lantmäteriet.

Till för de boende?

 Frågan är dock hur relevant formuleringen ”Den allmänna platsen i planområdet är till för de boende och riktar sig inte till kommunens övriga allmänhet” egentligen är? I det nya bostadsområdet Älvesta, söder om båtfirman Borgs motor i Hällbrottet ska nämligen gatorna, eller det man kallar ”den allmänna platsen” vara kommunala och underhållas med kommunala medel. Där är dessutom tomterna billigare än i Ekeby, som anses vara ett mer attraktivt läge, bland annat med avseende på närheten till Örebro. Gatorna i Älvesta riktar sig rimligen lika lite till allmänheten i kommunen som de i Ekeby.

I Hällabrottet är dock övriga gator sedan lång tid kommunala.

Ökade anslag

När den politiska majoriteten i Kumla, S och M,  höll pressträff nyligen för att presentera sitt budgetförslag meddelade man att vägföreningarna, vägsamfälligheterna ska få rejält höjda anslag. Totalt cirka 200 000 extra per år. Andreas Brorsson (S) meddelade då att man såg det som en långsiktig lösning. Oppositionen har tidigare drivit frågan om att kommunalisera gatunäten I Åbytorp och Ekeby. Det är framför allt I Åbytorp villaägarna krävt det.

Det fungerar alltså så att om man bor längs en gata som ägs av en förening, samfällighet, är man med i föreningen, vare sig man vill eller inte.. Man betalar en årlig avgift, för att finansiera exempelvis snöröjning och kanske lagning av beläggningen. Man håller möten, en stämma, som utser en styrelse, som sköter det praktiska

Vägföreningarna får både statligt stöd och kommunalt, som dock sänktes för några år sedan. Stöden räcker inte för att täcka kostnader. Man måste lägga till pengar från medlemmarna för att finansiera underhåll och snöröjning. Flertalet boende längs grusvägar på landsbygden har liknande situation.

– Man kan ju säga att vi i Åbytorp fått en straffbeskattning – något som inte de som bor i Kumla tätort har, sa föreningsrepresentanter på ett möte 2019


Historisk bakgrund

Orsaken till att vissa orter i kommunen har gator som ägs och drivs av fastighetsägarna medan andra delar av kommunen har kommunala gator återfinns i historien. Innan kommunsammanslagningarna. Åbytorp tillhörde ju förr Hardemo landskommun och Ekeby var faktiskt en egen kommun, Ekeby landskommun. Det mindre landskommunerna hade samfällt ägda gator  av tradition, medan den stora kommunen, Kumla, hade kommunalt finansierade.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-30 11:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla