24 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Manegen är krattad för höghusbeslut

Kommunen väntas ge grönt ljus för bygget ner mot Kumlasjön men har HSB råd? Skiss: Hållén arkitekterKommunen väntas ge grönt ljus för bygget ner mot Kumlasjön men har HSB råd? Skiss: Hållén arkitekter

På tisdag blir det ja till att bygga höghus vid Kumlasjön. Kommunen har krattat färdigt manegen för HSB. Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter är redo för beslut. Inga protester har hjälpt. Men kommer HSB ha råd att bygga?

På tisdag avslutas ett lärorikt kapitel i Kumlas byggnadshistoria. Samhällsbyggnadsnämnden med elva ledamöter kommer då att godkänna en detaljplan för bygget av två höghus vid Djupadalsparken som 704 personer protesterat emot.

Aldrig tidigare har så starka protester förekommit mot kommunala byggplaner i Kumla.  Orsaken är enkel: Höghusen upplevs som ett intrång och en förfulning av en känslig och historisk parkmiljö vid den idylliska Kumlasjön.  

Men det spelar ingen roll när pengarna styr det kommunala maskineriet.

De planerade husen sedda från Södra Kungsvägen. Vattentornet skymtar. Skiss Hållén arkitekter
Bara så där

När våra styrande politiker bestämt att en detaljplan ska göras för ett område är medborgarnas möjlighet att påverka planen minimal. Det framgår av de så kallade samråden som skett kring den aktuella detaljplanen för kvarteret Rörläggaren.

Om 700 personer anser att husen är för stora, höga och fula så kan de utredande tjänstepersonerna avfärda invändningarna och påstå att husen är "ett positivt tillskott". Bara så där. 

Deras lojalitet är riktad till politikerna, inte till kritiska medborgare. Det är inbyggt i systemet, så i nära samarbete med HSB har den kommunala förvaltningen skickligt krattat manegen inför tisdagens beslut.

Exklusivt utan granar

Det är inget stort stycke mark det handlar om, bara 1 550 kvm,  men läget är exklusivt med utsikt över sjön, särskilt när parkavdelningen sågat ner två stora blågranar i parken (de var angripna av barkborrar). 

Den attraktiva tomten har länge varit ett reservkapital för kommunalråd med behov att visa handlingskraft. Den har funnits med i översiktsplaner  och ett konsultbolag (Sweco) gjorde skisser.

En period höll Kumla PRO Södra till i BoB-grundaren Frank Olof Janssons gamla affär men flyttade då planer fanns att Kumla Bostäder skulle riva och bygga. Det rann ut i sanden men så lossnade det med HSB.

Den nya kohandeln mellan Socialdemokrater och Moderater hade gjort Matts Hellgren (M) till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Ironiskt nog var det därför  han som med viss triumf kunde föreslå kommunfullmäktige 20 mars 2017 att HSB skulle få markanvisningen för tomten. Vilket alla partier tyckte var jättebra.

Planområdet sett från ovan. Foto: Kumla kommun
Bygga vad de vill

HSB skulle givetvis få betala ordentligt för detta förnämliga läge. I gengäld skulle man få bygga så mycket man bara kunde, endast så kan en bostadsjätte som HSB räkna hem härligheten.

Kommunens enda krav på husens utformning var att de inte fick bli högre än det gamla vattentornet. Att villkora markanvisningen med till exempel lägre hus hade förmodligen skrinlagt affären. 

Till bilden hör att bland berörda experter i Stadshuset har höghus på åsen utmed Kungsvägen länge omhuldats. Det har talats om utropstecken, markörer för stadens silhuett, spännande arkitektur, begrepp där enkla känslor som att trivas i en gammal park inte räknas.

I glädjen över att få fram ett byggprojekt med en extern finansiär la sig kommunen platt inför HSB:s planer på två höghus (sju våningar och fem våningar) med 43 lägenheter. Serviceandan innebar även att 800 kvm parkmark las till i detaljplanen  för att få plats med höghusens garage.

En ny karta har dykt upp i de senaste handlingarna. Nu har Djupadalsparken blivit en del av vad som kallas Stadsparken där Sjöparken är den stora biten. Då blir de 800 kvm parkmark som offras för höghusbygget närmast försumbara på kartan. Ett elegant sätt att skapa argument mot besvärande kritik.

Hotad idyll? Foto: HSB
Kommer HSB orka?

När detaljplanen antas på tisdag - något annat förefaller inte troligt (se enkäten nedan) - kan den eventuellt överklagas till Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen. 

Om det blir grönt ljus hela vägen blir nästa fråga om HSB fortfarande kommer ha kraft att genomföra höghusbygget.  Projekt i Örebro, Västerås och Stockholm har stannat av. Intresset för dyra bostadsrätter där har inte räckt till. I Kumla kan prisfrågan bli avgörande. Konkurrensen ökar när andra byggen i centrum sätts igång.

Djupadalsparken kommer vara orörd åtminstone ett tag till.

Nämndens majoritet
vill bygga höghusen

Över 700 personer har på namnlistor protesterat mot detaljplaneförslaget för kv Rörläggaren som tillåter HSB att bygga två höghus vid Djupadalsparken. På´tisdag beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om förslaget ska antas. Kumlanytt har därför ställt frågor till de ordinarie ledamöterna:

1) Har du tagit del av den kritik som redovisas i samrådet och granskningen av detaljplaneförslaget?

2) Finns det något i kritiken som påverkat din inställning i frågan?

3) Vad är ditt viktigaste argument för att godkänna/underkänna detaljplaneförslaget?

Ulla Engqvist, Socialdemokraterna:

1) Ja.
2) Infarten till garaget fick kritik och det har ju ändrats.
3) Vi behöver fler bostäder i Kumla. Den lilla biten av mark mot cykelvägen är det ingen som går på så parken kommer inte bli så drabbad.

Michael Rönning, Kristdemokraterna:

1) Jag är ny i nämnden och har inte läst alla handlingar och satt mig in i hela biten.
2) Det jag reagerat på - i och med att jag är ny - är kommunikationen. Hur ska man föra en dialog? Det räcker inte att nämnden säger nåt om man inte har med sig folket. Jag reagerar på att man befinner sig på olika nivåer.
3) Jag kommer lägga ner min röst, jag är alldeles för ny i nämnden och för frågan.

Erik Johansson, Centerpartiet:

1) Jag har ögnat igenom en del. Problemet är att jag nyss kommit in i nämnden och inte varit riktigt delaktig.
2) Byggnation, att man förtätar, har jag inget emot men kan förstå att man tycker sju våningar är för högt. Kommer det bli snyggt? Att bygga på höjden för att få ner kostnaderna är ett dilemma. Man är ju inte totalt känslokall och förstår kritiken.
3) Nu har det gått hela varvet runt och det behöver byggas i Kumla. Jag har stött och blött frågan, diskuterat med mina partikamrater och det finns en tydlig majoritet för byggnation. Så det blir väl ett tyst bifall från mig.

Roger Arvidsson, Socialdemokraterna:

1) Till viss del även om jag missade ett gruppmöte.
2) Nämnden har tagit ställning förut men vi fick ge oss en del (garageinfarten). Trafikfrågan utgick men senare får vi titta på den ändå.
3) För att det behöver byggas i Kumla på attraktiva platser. Jag är lite tveksam till att husen stör skylinen i stadsbilden men man har vant sig vid det som redan byggdes.

Karin Johnson, Moderaterna,
1:a vice ordf i Samhällsbyggnadsnämnden:

1) Ja, jag har tagit del av det granskningsutlåtande som finns och de synpunkter och svar som kommunen sammanställt.
2) Jag har tänkt mycket på allas synvinklar och aspekter. För- och nackdelar. Jag förstår oron över placeringen av huset. Hur det kommer att påverka vyn mm vid parken samt trafik- och parkeringsfrågan. Men jag har inte ändrat min inställning i frågan.
3) Vi behöver bygga fler bostäder i Kumla och allt fler vill bo centralt. Vi behöver förtäta Kumla. Oavsett var vi bygger i Kumla så kommer det bli en förändring av hur Kumla ser ut idag. Det här området fanns med i översiktsplanen från 2011 som samtliga partier ställde sig bakom. Kommunen har i samrådet och i granskningen av aktuell plan tagit till sig och svarat upp på de frågor som uppkommit.

Greger Persson, Sverigedemokraterna:

1) Det har jag, på ett gruppmöte redovisades olika ståndpunkter. Flertalet som haft kritik är inte ens boende där, det har blivit som ett drev.
2) Det må vara hänt att nya hus påverkar utsikten mot sjön men som bilförare ska man ändå inta titta åt det hållet, då riskerar man köra upp på en refuge. Jag förstår den tidigare överklagan om strålkastare som lyste in i ett hus och det var bra att de tänkte om. Det är otroligt liten yta som tas av parken, man tar några meter i slänten men cykelvägen blir kvar. De föreslagna husen har ju samma skepnad som det lite längre bort.
3) Vi är en grupp och jag beslutar inte enväldigt. Vi har möte på måndag och bestämmer.

Magnus Ivarsson, Liberalerna:

1) Ja.
2) Självklart har jag tänkt extra och diskuterat med mina partikollegor. Påverkad har jag blivit men inte kommit fram till att säga nej.
3) Det absolut viktigaste är en sammanvägning av behovet av bostäder i Kumla och att bygga centralt. Det behövs olika typer av bostäder. Det är inte görligt att bygga flerbostadshus mer perifert, det finns inte marknad för det.

Inga-Lill Roswall, Kristdemokraterna,
2:a vice ordf i Samhällsbyggnadsnämnden:

1) Ja. Jag har träffat Örjan och Susanne (initiativtagare till namninsamlingen), gått runt i området och lyssnat på argumenten.
2) Inte så här direkt. Vi diskuterade i vårt parti och stödde tanken på en folkomröstning om det är så att många är oroliga. Själv är jag är ganska ny i Kumlapolitiken och kan inte frågan bakåt. Jag har lyssnat på kritiken men fick även en redovisning av tjänstemän i kommunen.
3) Jag är med på visionen att Kumla ska växa och bli större. Jag vet inte vad jag hade tyckt om jag bott här länge men det är OK att man bygger där, det är inte så stor procent av parkmarken som man tar. Ser man ut från Södra Kungsvägen bort mot Sjöparken är det fantastiskt hur mycket parkmark Kumla har. Vi ska inte bygga på åkermark lovade jag på en valaffisch. Var ska vi då bygga? Jag tänker yrka bifall till förslaget.

Andreas Brorsson, Socialdemokraterna,
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden:

1) Självklart har jag tagit del av de synpunkter som kommit fram under samrådsprocessen. Jag har även träffat närboende på plats för att diskutera förslaget.
2) Vi tar självklart till oss de synpunkter som kommit in och besvarar även dom i vårt förslag till detaljplan. Jag har även tagit emot många samtal och positiva reaktioner på stan om att vi möjliggör byggnation på platsen.
3) Platsen har funnits med i översiktsplanen sedan 2011 som samtliga partier ställt sig bakom. Det behövs byggas fler bostäder i Kumla i alla upplåtelseformer. Vi ser att fler o fler vill bosätta sig i Kumla vilket vi vill möjliggöra med detta förslag.

Ledamöterna Roger Pekkala, M, och Eva Palmqvist, S, har inte kunnat nås för enkäten.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-06 23:45
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.