Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

"Det går på tok för fort"

Det går väl fort på den sträcka av riksväg 51 som just nu byggs om. Foto: Henrik ÖstenssonDet går väl fort på den sträcka av riksväg 51 som just nu byggs om. Foto: Henrik Östensson

Det går väl fort på den sträcka av riksväg 51 som just nu byggs om. För några veckor sedan skedde en allvarlig olycka när en bilist försökte köra om en grävmaskin som svängde vänster.
– Det har hänt flera olyckor. Vi vill väl uppmärksamma allmänheten på att man behöver ta det lugnt, följa de fartgränser vi sätter upp och titta på skyltar och vad som händer i området, säger Jimmy Hammarström, projektledare.

Som bilist på sträckan känner man att det stundtals att det går väl fort. När undertecknad åker för att möta gänget som bygger vägen vid Ekeby  väljer en bilist att använda spärrfältet för att köra om i hög fart. Han korsar alltså flera heldragna linjer för att komma om.

– Det som hände för några veckor sedan var att en bilist tänkte köra om en av våra hjulburna hjulgrävare, som flyttade sig mellan två arbetsområden. Bilisten laddade för att köra om och hade ögonen på mötande trafik och missade att grävmaskinen svängde vänster. Det blev en rejäl smäll. Dessbättre klarade sig förarna bra, fortsätter Jimmy Hammarström om jobbar på Infracon, som är totalentreprenör för bygget.

Det är sträckan norr om rondellen i Kvarntorp till Almbro som byggs om till så mötesfri så kallad 2 + 1-väg. Ombyggnaden sker i stort sett enbart på eller intill den befintliga vägsträckningen.

Är bygget unikt, problematiskt på något sätt?

– Nej, egentligen inte. Vi har varit med om liknande projekt. Det är dock en rejält trafikerad sträcka. Än så länge  påverkar bygget trafiken i relativt liten grad. Jag tror det är en förklaring. Det är många på den här vägen som pendlar. De är vana vid omgivningarna, bygget, och känner att de kan köra fort. 

Hastighetsbegränsningen är sänkt längs större delen av sträckan.

– Vi håller oss ju till de befintliga fartgränser som redan finns för att förenkla för trafikanter. Där det varit 60 gäller 50 och där det varit 80 gäller för det mesta 70 under arbetstiden. Ibland har vi behövt sänka ytterligare på de platser där vi gjort trafikomledning.

Jimmy Hammarström och Emil Albertsson  på Infracon som är totalentreprenör för ombyggnaden av riksväg 51 Jimmy Hammarström och Emil Albertsson på Infracon som är totalentreprenör för ombyggnaden av riksväg 51

Har det varit fler incidenter? 

– Men det har det. Bilister har ett par gånger kört på våra barriärer. Tyvärr har det då handlat om förare som varit påverkade.

Jimmy Albertsson, arbetsledare inflikar:

– Alla oskyddade, gubbar på marken,  jobbar bakom betongbarriärer. Där är de förhållandevis säkra mot trafik. Men maskiner, dumprar och lastbilar måste i bland flytta sig på vägen.

Ambitionen är att störa trafiken så lite det bara går under bygget.

– Trafikverket är mån om att det ska flyta på. Att vi ska ha så lite hastighetssänkningar det går.

Kan man tänka sig farthinder, fartgupp?

– Skulle problemen öka får vi ta en dialog med trafikverket. Men man vill undvika sådana åtgärder så länge det går.

– Hallsbergspolisen har tagit problemen här på stort allvar. Det är bra. De har varit här flera gånger och haft hastighetsövervakning med radar.

Större trafikpåverkan nästa år

Jimmy berättar att trafiken kommer påverkas mer senare. 

– Ja, när det ska på ny asfalt och byggas mitträcken. Då kommer det bli störningar. Då kommer vi troligen behöva sänka farten, och ha flaggstopp, med trafik i en riktning i taget. Då kommer det både vara mer maskiner och mer oskyddad personal på vägen.

Troligen blir det nästa sommar.

– Vägen ska vara klar i november nästa år. Som alltid finns väl viss risk för förseningar i tidsplanen.

Är det något särskilt du tänker på?

– Egentligen inte. Men det är väl ingen hemlighet att en del nedlagd tid gått till spillo vid Frommesta, där vi vi måste tänka om, göra en ny utredning. Den cykel och- gångtunnel vi skulle göra där och påbörjade, blir inte av. Det visade ju sig att grundvattenförhållandena där inte fungerade för det. Utredningen är i princip klar. Men det är klart att vi tappat tempo på grund av det.

Just nu arbetar någonstans runt 30 personer med vägen, plus olika under entreprenörer.

– Vi har precis kommit igång med arbetet kring den nya bro som ska byggas över ån vid Almbro. Bara där jobbar fyra personer, avslutar Jimmy.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-09-20 14:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla