Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

De vill lyfta upp rören till den politiska ytan

Centerpartiet i Kumla vill lyfta frågan om vattenförsörjning och VA-nät i Kumla.
– Som det ser ut just nu underhålls i princip inte VA-nätet. Man lagar och bygger ut när något går sönder. Det innebär att vi bygger upp en underhållsskuld som riskerar att bli dyr när skador måste underhållas, säger Cristoffer Stockman, Centerpartist.

Stockman menar att problemet med ett åldrande VA-nät, med ett bristande underhåll, är att problemen inte går att förutsäga, planera. Att de dyker upp slumpmässigt och kan innebära stora utmaningar för kommunen.

– Det kan ju gå år när allt fungerar mycket bra. Men i takt med att ledningar och rör nere under jorden blir äldre ökar risken. Plötsligen kan vi stå med mycket stora kostnader, där åtgärder krävs snabbt över ett större område. Vi vill se en diskussion och på sikt, att man börjar beta av Kumlas VA-skuld, fortsätter han.

Välkänt problem

Begreppet VA-skulden är ett välkänt problem i många kommuner. Cristoffer Stockman menar att Kumla inte är något undantag. Vatten- avloppsledningar, reningsverk och liknande är ofta tillkomna för länge sedan, i en annan tid. De har fått göra tjänst utan särskilt mycket underhåll genom åren, på många håll.

– Vi inser ju att det här inte är några roliga pengar. Att bygga skolor och idrottshallar ger politiska poäng. Att gräva upp gator för att byta rör gör inte det, men är ändå viktigt, menar Stockman.

Vill lyfta diskussionen

Han ser också en risk i och med satsningen på Vättern-vatten.

– Det är en nödvändig satsning och viktigt för en framtida tryggad dricksvattenförsörjning, men vi ser en risk att man lägger fokus på den förändringen och glömmer underhållet. Vi i fyrklövern, alltså oppositionen i Kumla, har haft med det här i våra budgetförslag. Vi vill se ett arbete där underhåll successivt betas av och rör byts ut.

För att lyfta frågan har centerpartisterna med Stockman i spetsen lagt en så kallad interpellation till kommunfullmäktige, En fråga som man då måste ta upp, med efterföljande debatt.

– Det gängse sättet när man vill lyfta en fråga till diskussion, säger Cristoffer Stockman

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-18 8:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.