Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Kumla kommun stänger parkeringar

Kumla kommun har beslutat att stänga av parkeringen vid Sjöparken och Djupadalsbadet sena fredagar och lördagar. Detta för att få till en tryggare miljö. Förbudet börjar att gälla omgående från fredag 2 december.

Beslutet togs onsdag 30 november, så det är snabba ryck. 

Den bakomliggande orsaken är att det på kvällstid bildats stora samlingsplatser vid dessa parkeringar, framförallt den vid Sjöparken, av motorburen ungdom blandat med vuxna och ofta mycket alkohol. Något som fått flera att reagera. 

Polisen ville ha mer att gå på

Bland annat Goda Rum som bedriver restaurang nära parkeringen. De har påtalat att deras gäster känner sig otrygga och att deras personal blir trakasserad. Även flertalet närboende har klagat på höga ljud. 

Och kommunens egna fältassistenter har påtalat att det är en riskfylld miljö.

Via en tjänsteskrivelse som gjorts av Kumla kommun så tar man upp frågan ur flera olika aktörers perspektiv. Bland annat polisens. Polisen har ansvar för ordningsstörningar och har bötfällt några för hög musik. De vill däremot ha något mer att stödja sig mot för att kunna skingra och upplösa samlingarna.

Förbudet mot att parkeringarna stängs kvälls/nattetid ska underlätta detta. 

Förbud testas i tre månader

Samtidigt skriver gatuenheten i tjänsteskrivelsen att: 

“En permanent avstängning kvälls- och nattetid på helger ser vi som ett sistahandsalternativ. Vi vill därför, i samråd med polisen, införa förbud mot trafik alternativt parkeringsförbud på helger under kvällstid under en begränsad tidsperiod”.

Så förbudet gäller alltså inte permanent utan fram till 25 februari. Huruvida det därefter fortsätter visar sig då. Denna tid får ses som en testperiod.

Ett tillägg från gatuenheten i tjänsteskrivelsen är även. 

“Om företeelsen flyttar till en annan plats med störningar som följd vill vi kunna ge polisen förutsättningar att arbeta även där.”

Förbud gäller för alla

Jörgen Svensson är gatuchef hos Kumla kommun.

- Det har väl alltid funnits bilar och a-traktorer på parkeringar. Men på senare tid har det eskalerat så i Kumla med att unga och vuxna samlas i en miljö där det är mycket alkohol inblandat. Det blir ingen bra miljö, säger Jörgen till Sydnärkenytt. 

Han fastslår att beslutet inte är permanent. 

- Det kan hävas framöver. Vi vill framförallt bryta den här samlingsplatsen som blivit för unga och vuxna och mycket alkohol tillsammans på de här platserna. Motorburen ungdom kan självklart fortsätta att träffas i mindre grupper, 

Noterbart är att förbudet för att använda parkeringen mellan klockan 22-5 på fredagar och lördagar gäller alla fordon. Så även gäster till Goda Rum.

- Det gäller alla och vi har självklart haft med Goda Rum i diskussionen och det har varit ett önskemål från deras sida. Vi försöker göra det här tillsammans, det är inte bara kommunen utan polis, närboende och privata aktörer som sagt sitt.

Brev ska skickas ut

Jörgen Svensson avslutar med några ord till motorburen ungdom. 

- Det är jätteviktigt att säga att ungdomarna inte är något problem. De allra flesta sköter sig också bra på platserna. Men det har skapats en miljö med många äldre och yngre samlade med mycket alkohol som inte är bra.

Kommunen har även under eftermiddagen skickat ett pressutskick. 

“Ett informationsbrev kommer inom kort att skickas ut till samtliga ägare av A-traktorer och AM-fordon i vår kommun, där vi bland annat vill informera om vilka lagar och regler som gäller för dessa fordon men också berätta om läget i Kumla just nu”, står bland annat att läsa där.

- Vi vill även uppmana vårdnadshavarna till att engagera sig i sin ungdom och dess motorintresse. Som vårdnadshavare är man viktig och att det är viktigt att hjälpa sin ungdom att stå emot grupptryck, att prata ihop sig med andra föräldrar och att hålla koll på var ungdomarna är och vad de gör på kvällarna, säger Malin Bjarnefors, trygghetssamordnare hos Kumla kommun i pressutskicket.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-12-02 18:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla