05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Fortfarande trängsel när hemtjänsten i Kumla håller möten

Trots att personalen påtalat problemen använder fortfarande hemtjänsten i Kumla kommun samma trånga möteslokal som man gjorde innan pandemin. Enligt personal som Sydnärkenytt pratat med känner många stor oro för mötena.
– Jag misstänker att just den trånga möteslokalen orsakade smittspridning i våras. Vi i personalen delar också fortfarande skyddsvisir, berättar en av de anställda i hemtjänsten.

Smittspridningen är åter ett faktum i Kumlas hemtjänst. Enligt vad Sydnärkenytt erfar är minst två personer i personalen och minst fyra brukare smittade av Covid-19.

Vår källa i personalen har bett om att få vara anonym.

– Vi använder samma trånga lokal. Vi har fått order om att sitta minst 1,5 meter från varandra när vi har våra möten. Men för åtminstone ett par av grupperna fungerar inte det. Vi måste sitta betydligt tätare om alla ska kunna vara med. Mötena är obligatoriska och också nödvändiga för att arbetet ska fungera. Det är klart att en del av oss känner viss oro för det, säger Sydnärkenytts källa.

“Finns utrymme”

Så här svarar Ulrika Winnerfjord, hemtjänstchef:

– Det stämmer att vissa lokaler är trånga. Men vi har också, sedan i våras, uppmanat alla våra medarbetare på hemtjänstens hus om att sprida ut sig i rummen och inte enbart sitta vid de gemensamma mötesborden. Vi har flera arbetsplatser längs med väggarna där man kan sitta, så att vi kan vara jämt utspridda. Så även om vissa lokaler upplevs som trånga så finns det outnyttjad yta.

– Problemet är att just det inte helt stämmer. Ibland tvingas vi stå efter väggarna, ändå är det trångt, menar Sydnärkenytts källa i personalen.

Ingen annan lokal

Finns det inte möjlighet att ordna möteslokal på något annat sätt där personalen skulle kunna känna sig mer trygg och man kunde mötas på ett mer smittsäkert sätt?

– Vi skulle kunna dela upp våra hemtjänstgrupper och sedan placera dem i olika lokaler. Detta skulle dock försvåra samarbetet grupperna emellan, vilket är en förutsättning för att få verksamheten att fungera. I dagsläget tycker vi att det fungerar i de lokaler vi har. Det handlar mer om att vi alla måste tänka på att sitta på andra platser än vad vi kanske är vana vid och där har vi alla en skyldighet att påminna varandra.

Går mellan sjuka och friska

Hemtjänstpersonal som vi varit i kontakt med vittnar om att personal fortfarande måste gå mellan brukare med covid och friska, eller i alla fall inte smittade, under samma pass. Delar du den bilden?

– Det stämmer att vi både besöker brukare som har konstaterad covid-19 och som inte har det. Våra medarbetare har goda kunskaper om vilken skyddsutrustning som ska användas och på vilket sätt. Vi har dessutom tydliga rutiner för hur arbetet hos våra brukare ska utföras för att smitta inte ska spridas. Dessa rutiner är viktiga att följa hos alla brukare då vi faktiskt inte vet vem som bär på smittan förrän den är konstaterad.

Genomgång av hygienrutiner

En rätt stor andel av personalen blev smittad och flera brukare dog i våras. Har ni ändrat något, sett över rutiner sedan dess? Vad har i så fall gjorts?

– När pandemin kom i våras var det ingen som var förberedd på detta så visst har det skett en del förändringar och förbättringar. Befintliga rutiner har aktualiserats och nya har skapats. Alla medarbetare har fått en eller flera genomgångar vad gäller de basala hygienrutinerna, även om detta var en av hörnstenarna i vårt arbete innan pandemin. Förtydligande vid hemgång från sjukhus, nu provtas alla patienter innan de skickas hem från sjukhuset.

“Har inte påverkats av omorganisation”

Samma personal upplever att problemen riskerar förvärras av att en del brukar får besök av många olika människor i personalen, betydligt fler än innan omorganisationen, enstaka brukare ska ha haft mer än 50 olika personer hos sig sedan omorganisationen. Kommentarer?

När det gäller personalkontinuiteten hos våra brukare så har den inte påverkats av omorganisationen utan snarare av pandemin. Även om vi inte hade genomfört en omorganisation så hade antalet medarbetare som besöker en brukare varit högre än normalt. Detta då antalet vikarier har varit betydligt högre än normalt och det beror inte på omorganisationen utan snarare på att våra medarbetare har varit frånvarande. Anmärkningsvärt är dock att vi i en av våra hemtjänstgrupper har haft en rekordhög personalkontinuitet under denna period, avslutar hemtjänstchefen.

Bilden går isär

När det gäller hur omorganisationen och vilken påverkan den haft på smittspridning verkar personalens bild och Ulrika Winnerfjords skilja sig åt en del.

– Vi har fortfarande mycket sjukskrivning, mycket vikarier i grupperna. Fler är långtidssjukskrivna för att de upplever situationen som jobbig och har farit illa av det. Vi har inte landat än i grupperna många tycker att hemtjänstgrupperna är för stora, fortsätter Sydnärkenytts källa.

Vad får stora personalgrupper för konsekvenser?

– Vi får gå mycket mellan många olika brukare. Brukare vi besöker upplever det här också. En del har som sagt haft besök av mer än 50 olika personer sedan vi ändrade organisationen. Det skapar otrygghet och öppnar för brister. Det är svårt att exakt ha koll på rutiner om man ideligen träffar nya brukare.

Hur fungerar det med skyddsutrustning just nu?

– Det är bättre än i våras. Men det finns fortfarande problem som gör att vi har svårt att följa rutinerna. Vi i personalen delar exempelvis skyddsvisir. Fler i personalen använder alltså samma skyddsvisir. Det är emot de riktlinjer som finns. Sjuksköterskorna har dock egna skyddsvisir, lite knepigt. Vi ska ju följa samma rutiner, avslutar Sydnärkenytts källa.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-10 9:10
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.