Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Fortfarande oviss framtid för Kumlas dagmammor

Kumla kommuns tre aktiva dagmammor som fortfarande inte vet om de får behålla jobbet. Katarina Sköld Schelin, Päivi Lakanen och Monika Nilsson, Foto Henrik ÖstenssonKumla kommuns tre aktiva dagmammor som fortfarande inte vet om de får behålla jobbet. Katarina Sköld Schelin, Päivi Lakanen och Monika Nilsson, Foto Henrik Östensson

I oktober kunde Sydnärkenytt avslöja att förvaltningen för livslångt lärande i Kumla, vill avskaffa dagmammorna. Förvaltningen fick bakläxa på förslaget den 22 oktober. Det har inte fattats något beslut. Dagmammor och föräldrar lever fortfarande i ovisshet om framtiden.
– Det bör finnas alternativ för oss som inte känner att våra barn passar på förskola, snälla låt dagmammorna vara kvar, säger föräldern Sandra Gustavsson.

– Jag är väl medveten om att det efterfrågas ett svar, det är förståeligt och något vi också eftersträvar att så snabbt som möjligt kunna ge. Men det är också viktigt att vi kan diskutera en viktig fråga för att kunna vara trygga i beslutet, och inte för snabbt gå fram, säger Oskar Svärd (M), ordförande för nämnden för livslångt lärande.

Kommer tjänststemännen på förvaltningens förslag att tas upp?

– Det ska behandlas, min ambition är att det absolut ska fattas beslut på nästa möte i nämnden, det vill säga den nionde mars, fortsätter Svärd

Besparing och arbetsmiljö

I den skrivelse förvaltningen skickade ut till dagmammorna, eller dagbarnvårdarna som de egentligen kallas, angav man följande skäl. Verksamheten står inför problem för att flertalet dagmammor är nära pensionen och att det är svårt att rekrytera nya med de krav som ställs. Man menar också att att det finns lite för många tomma platser på förskolorna. En besparing är ett annat skäl.

I en intervju i oktober sa förvaltningschefen Ann-Sofie Vennerstrand så här:

– Det handlar om likvärdighet och kvalitet. Vi kan ju inte säkerställa att den verksamhet som dagmammorna bedriver håller samma kvalitet som förskolorna. Det handlar också om dagmammornas arbetsmiljö som är ett problem. De jobbar ju ensamma och kan ofta inte ta raster på det sätt de måste enligt lag. De jobbar också ofta långa arbetsdagar. Det är ett stort problem, som vi i förvaltningen inte vill vara ansvariga för, om det exempelvis skulle hända något.

“Ett val av livsstil”

En av dagmammorna, Katarina Sköld Schelin, 52, sa så här till Sydnärkenytt.

– Jag har ett tag kvar till pension. Men det stämmer att det varit svårt att rekrytera nya dagmammor.

Hon menar också att hur man jobbar som dagmamma är ett val man gjort, en livsstil.

– Man lär sig att leva med barn. Raster får en annan betydelse. Det blir långa dagar, inbland för långa. Men vi har ju valt det och lever för det. Vi får inte övertidskompensation utan löser det med att ta kompledigt. Är någon ledig tar någon annan av oss dagmammor barnen. Vi är ju sammansvetsade och barnen känner alla.

Förvaltningens förslag stötte dock på patrull när det skulle klubbas i nämnden den 22 oktober. Det blev beslut om återremiss.

– Vi återremitterade för kompletteringar. Det gjorde vi utifrån att vi ville ha svar på flera saker förslaget inte gav svar på. Vi har nu diskussioner i politiken utifrån allt samlat underlag för att landa i en slutsats, säger Oskar Svärd.

Stort engagemang

– Jag vet att vi är rätt många som vill bevara de tre kvarvarande dagbarnvårdarna i kommunen. Det gjordes en digital namninsamling som många skrev på. Vi är beredda att kämpa för våra dagmammor. Jag har alltid vetat att jag skulle vilja ha mina barn hos dagmamma, fortsätter Sandra Gustafsson.

Oskar Svärd vill inte gå in på åt vilket håll beslutet lutar.

– Vi för fortfarande diskussioner kring ärendet. återkom när beslut är fattat, säger han.

Det finns bara tre dagmammor i Kumla kommun, samtliga aktiva i Hällabrottet.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-28 6:22
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.