Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
20 May 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Folkatorps ridskola flyttar
– men blir utan ridhus

Ridskolechefen Philippa Ziesig vid klubbens nuvarande, rätt dåliga ridhus. Foto: Henrik ÖstenssonRidskolechefen Philippa Ziesig vid klubbens nuvarande, rätt dåliga ridhus. Foto: Henrik Östensson

Folkatorps Ridsportsällskap  som bedriver ridskola i Folkatorp, öster om Kumla, har problem. I mars ska man enligt planen påbörja flytt till en annan gård, någon kilometer från nuvarande anläggning, men där finns inget ridhus. Kommunen har så här långt ansett att föreningen bör bygga ett ridhus själv, men den har inte möjlighet att låna pengar för ett bygge.

– Det är lite dubbelt allt det här. Vi vill ju flytta härifrån. Den här anläggningen har många problem. Vi har ju ett minimalt, opraktiskt ridhus som inte följer reglerna. Vi har ont om plats för hagar. Vi saknar omklädningsmöjligheter och duschar för de som rider här. Det finns bara en toalett. Det är dessutom oerhört tungarbetat,  ytterligare ett problem är att vattnet inte räcker sommartid, så visst är det skönt med något nytt, berättar Philippa Ziesig, ridskolechef.

Ridäger pågår

När vi besöker ridskolan pågår ridläger. Några flickor möter upp med glada tillrop. Det pågår ridläger, fast sover gör man hemma hos mamma och pappa.

– Vi brukar ha läger här i princip varje lov. Men vi kan inte övernatta. Det kommer vi kunna göra på på det nya stället, fortsätter Philippa.

ridlektionerna pågår dagar och kvällar. Kvällstid både utomhus och inomhus. 48 lektioner i vecka, 336 deltagare i veckan. ridlektionerna pågår dagar och kvällar. Kvällstid både utomhus och inomhus. 48 lektioner i vecka, 336 deltagare i veckan.

Det är ingen liten verksamhet det handlar om. Föreningen har just nu ungefär 330 medlemmar. 325 av dem är ridande. Den absoluta majoriteten är kvinnor, bara en handfull män är aktiva Ungefär 250 av medlemmarnas är under 24 år. Det hålls 48 lektioner i veckan, med i snitt sju deltagare i varje, cirka 2 300 lektioner per år, gånger 7 personer.

– Vi är fyra heltidsanställda. Och så har vi en anställd på 75 procent. Och så är det massor med ideellt arbete. 

Inga omkädningsrum

Föreningen driver Kumla kommuns enda ridskola. Den undermåliga anläggningen har diskuterats under många år. Man har bett kommunen om hjälp åtskilliga gånger.

– Man kan tycka det är lite orättvist mot våra tjejer. När de ska utöva sin sport kan de inte byta om på plats, eller duscha av sig efter en ridlektion. Det är trångt och kallt. Skulle de spela fotboll eller hockey skulle de ha moderna anläggningar som kommunen betalt, säger Marianne Thyberg, klubbens kassör.
 Den befintliga anläggningen arrenderar klubben av en privatperson som bor helt nära ridskolan. 

– Han ville höja arrendet så pass mycket att vi inte ansåg det realistiskt att vara kvar. Jag har väl förståelse för det. Han bor ju så att säga mitt i ridskolan, men är inte engagerad i den. Kanske inte optimalt, forsätter Philippa Ziesig.

Kommunen köpte mark

När en granngård blev till salu frågade klubben om kommunen kunde tänka sig hjälpa till. Det skulle nämligen lösa flera problem. Bland annat utrymmet för hagar för de 20 hästar ridskolan äger.

Kommunen bestämde sig också 2020 för att hjälpa klubben genom att helt enkelt köpa gården. Den totala kostnaden hamnar på ungefär 4 miljoner. Föreningen kommer sedan få arrendera gården. 

Marknadsmässigt arrende

– Vi kommer betala cirka 20 000 per år för själva marken, 20 hektar. För byggnaderna kommer vi betala 48 000 per år.

Enligt vad Sydnärkenytt erfar är det att betrakta som ett marknadsmässigt arrende.

– Kommunen kommer bland annat laga några tak och lite så. Vi får tillträde första mars. Då ska vi börja anpassa gården efter våra behov. Det finns en stor äldre ligghall för tjurar som kommer bli stall. Huset kommer blir klubbhus med övernattningsmöjlighet, omklädning, kontor, duschar och sådant.

Kan inte låna pengar utan borgen

Det stora problemet är dock att det inte finns något ridhus. Och ett sådant kan klubben inte bygga utan hjälp från kommunen.

– Ett ridhus som någorlunda klarar de regler som finns, omklädning, duschar etc, kanske ett kafé, skulle kosta 20 miljoner ungefär. Av dessa kan vi få drygt sex miljoner i investeringsstöd. Vi har kalkylerat på det och vi kan hantera lånen för en sådan anläggning, betala dem själva, menar Philippa Ziesig.

Problemet är att föreningen, trots att man kan visa rätt siffror, inte får några lån.

– Vi äger ju inte marken. Vi kan inte belåna den för att låna som annars är brukligt när man investerar. Vi måste ha kommunal borgen för att investera i ett ridhus.

Nuvarande avtal går ut i juli

I juli går det arrendeavtal man har för den nuvarande anläggningen ut. 

– Helst ska vi då hunnit flytta.

Då är det rätt bråttom med andra ord?

– Det är det. Men vi kommer lösa det. Men värre blir det ju med ridhuset. 

Vad gör ni om ni inte har något ridhus?

– Då får vi använda utomhusridbana. Det fungerar. men när vintern kommer behövs ett ridhus. Folk vill inte stå ute och frysa. Ett problem är konkurrensen. Det finns flera ridskolor med bekväma, varma anläggningar på andra sidan kommungränsen från Örebro. Bland annat i Herminge, nära Mosås. Vi har redan sett att några av våra medlemmar gått dit.

Kan ni inte flytta det befintliga ridhuset?

– Det fungerar inte bra ens i dag. Det är mycket för litet. En ridhus ska egentligen vara 60 gånger 26 meter. Vårt ridhus är 26 gånger 13 meter. Det innebär bland annat vissa säkerhetsproblem. Vi kommer flytta en del andra saker från nuvarande anläggning dock. Men mycket måste nyanskaffas. I de 20 miljoner vi beräknar för nytt ridhus ingår även kostnader för övrig anpassning, däribland att göra om ligghallen till stall och bygga hagar.

Får stöd till nästa år

Föreningen får en del stöd från kommunen. Bland annat via en upphandling där föreningen åtar sig att tillhandahålla ridskola i kommunen. Ett visst belopp per elev, lektion och år.  Taket är 470 000 per år. 

– Det låter som mycket pengar. Men vi i föreningen drar in drygt tre miljoner på egen hand via avgifter.

– Man kan säga att pengarna från kommunen motsvarar en tjänst. Det har hintats om att de pengarna kommer att minska, för att kommunen köpt marken till oss. Men avtalet gäller tydligen i alla fall ett år till. Jag tycker också att man bör ha med i kalkylen att vi kommer betala marknadsmässigt arrende för gården.

Ridhus i avsiktsförklaring

Hon menar att långsiktigheten i vilket stöd man kan räkna in från kommunen varit ett problem.

– Ja, ofta vet vi inte det förrän vi har pengarna. Det gör det ibland svårt att planera för framtiden.

När en kommun köper mark måste man ge en så kallad avsiktsförklaring till Länsstyrelsen. I den står det att det ska byggas ett ridhus på marken dit nu ridskolan ska flytta. 

– Man anser väl att vi ska lösa det själva. Men utan hjälp kan vi inte det, avslutar Marianne Thyberg.

Uppdatering 12.12 den femte januari 2022.

Vi frågade Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens orförande, om kommunen på något sätt kan vara föreningen behjälplig. Om man kan tänka sig exempelvis ett borgensåtagande för ett nytt ridhus.

Så här svarar han i ett mail:

– Föreningen har ju kommit in med ett förslag. Vi har lovat att titta på förslaget och vi är överens om att ha ett nytt möte med föreningen i början av året för att titta på vilka förutsättningar föreningen har och hur Kumla kommun kan vara behjälplig. Jag vet också att föreningen har planer på att söka bidrag från bland annat allmänna arvsfonden och Leader.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-05 10:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.