Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Röda partier nyttjade sin dag för att tala

Jessica Carlqvist (V) var en av flera som talade under 1 maj i Kumla. Foto: PrivatJessica Carlqvist (V) var en av flera som talade under 1 maj i Kumla. Foto: Privat

Mer expandering av kommunen och att fortsätta utveckla Heltidsresan inom vården var två frågor som Socialdemokraterna tog upp vid tal under första maj. Vänsterpartiet framhävde bland annat att Kumla kommun ska sluta vara delägare i Örebros flygplats.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890. Dagen firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Säger nej till LOV

Vänsterpartiet hade som vanligt i Kumla sin träff först. Klockan 11 äntrade deras talare scenen. Dessa var Staffan Göransson, Kumla. och örebroarna Jessica Carlqvist och Nadja Awad.

Runt 100 personer ska ha lyssnat på Vänsterpartiet Runt 100 personer ska ha lyssnat på Vänsterpartiet

Staffan Göransson som kämpar i Kumlapolitiken inledde så här “Kamrater, partivänner, feminister, socialister, världsmedborgare. Vänsterpartiet är ett feministiskt socialistiskt parti som står på en ekologisk grund". 

Göransson fortsatte att påtala att “Vänsterpartiet vill ha en kommunal vård och omsorg som drivs kommunalt.  Därför säger Vänsterpartiet klart nej till (LOV) Lagen om valfrihetssystem. Vänsterpartiet vill ha en kommunal vård och omsorg som drivs kommunalt.  En offentlig vård, skola och omsorg! Inget annat, inget hum hum och hysch hysch”

Man vill heller ej att kommunen ska fortsätta vara delägare i Örebro Flygplats. 

“Sedan Örebro flygplatsbolaget bildades 2012 så har Kumla kommun betalt ut 7,9 miljoner kronor i driftsbidrag och 1,3 miljoner kronor i aktier vilket är upptagen som en finansiell tillgång. Istället för att Kumla kommuns skattebetalare ska vara delägare i Örebro flygplats ska framtida miljoner satsas på ett allaktivitetshus för ungdomar”, ansåg Göransson.

Visar bra siffror för Heltidsresan

Höjda pensioner var även en fråga som nämndes. Likaså stoppade marknadshyror och de bästa förbättringarna av sjukförsäkringen på 20 år

“Vi får aldrig glömma människorna som en gång byggde vårt folkhem, i en strid, i en kamp för allas välfärd, en kamp för solidaritet, rättvisa och jämlikhet”, sade Göransson i pensionsfrågan. 

För Socialdemokraterna talade kommunstyrelsens ordförande Andreas Brorsson, den fackligt aktive Robert Roos och Inga Vintervärn från LO. Dessutom unge Matilda Jansson från SSU.

Brorsson tog upp det faktum att lärarbehörigheten i Kumla är den högsta i länet. Att kommunen tappat runt 100 placeringar i Lärarförbundets senaste skolranking för hela landet nämndes dock inte. Även projektet “Heltidsresan”, där Kumla visar bra siffror lyftes fram.

“Socialförvaltningen jobbar kontinuerligt med heltidsresan som inneburit att de gått från 45 procent heltider och nu är uppe i 78 procent vilket är tio i topp i Sverige. Det är viktigt för jämställdheten”, sades.

Vill ha än fler expanderingar

Övrigt då?

Brorsson vill att partiet ska arbeta vidare för att främja fler företagsetableringar och expanderingar i kommunen, vilket gynnar att arbetslösheten sjunker. 

“Många ser att Kumla är en attraktiv kommun, då fler fastighetsägare vill bygga både hyres och bostadsrätter”, uttalade han sig.

Inga Vintervärn från LO talade om hur viktigt det är att engagera sig fackligt samt om facklig politisk samverkan. Även hennes facklige kollega Robert Roos talade. Roos är den socialdemokrat från Kumla som placerats högst på partiets riksdagslista.

Roos talade bland annat om Rysslands krigsbrott mot Ukraina. 

“En dag ska de få svara för sina krigsbrott. En dag ska de tvingas ta sitt ansvar. Det ska vi i det internationella samfundet se till och där ska Sverige vara en klar och tydlig röst för folkrätt och mänskliga rättigheter!”, sade han.

“Fossila bränslen ett hot”

Han berörde även att vardagen för svenskar blivit dyrare. Ekonomiska tungsmällar som partiet, enligt Roos, ska göra allt för att lindra.

“Och vi ska göra det genom klassisk socialdemokratisk politik: med störst stöd till den som drabbas hårdast. Som landets pensionärer. Alldeles för många, inte minst kvinnor, har för låg pension. Det är en skam! De pensionärer som har det sämst ställt förtjänar höjda pensioner.”

Dessutom påtalade han att vårt beroende av fossila bränslen är ett hot.

“Det är ett hot både mot klimatet, vår säkerhet och våra chanser till nya svenska jobb. Därför ska vi driva på klimatomställningen. Sverige behöver en industri som ligger längst fram i omställningen”

Mer därtill tog Roos och övriga upp, men detta var några av de viktigaste frågorna.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-05-01 23:51
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla