Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
20 May 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Betalar Kumla ut föreningsstöd
eller riktat företagsstöd?

Igår berättade Sydnärkenytt om föreningen Dance Mania i Kumla, som fått ett extra stöd på 250 000 kronor per år i tre år för att klara verksamheten. Ett skäl kommunen angett för det förhållandevis stora stödet till Dance Mania är att föreningen betalar en marknadsmässig hyra. Men vem ska egentligen ha stödet, vem betalar hyran? Enligt vad Sydnärkenytt erfar står nämligen inte föreningen på hyreskontraktet.

Igår svarade både Andreas Brorsson, (S) kommunstyrelsens ordförande och Annika Ström från föreningen Dance Mania att de bärande skälen till föreningens problem är att man i likhet med alla idrottsföreningar som bedriver inomhusträning inte kunna haft någon verksamhet under stora delar av pandemi-tiden. Det andra skälet var att föreningen, som en av få i Kumla kommun hyr en lokal för marknadshyra, cirka  42 000 kronor i månaden. Man står också för visst underhåll och driftkostnader, som sophämtning, el och liknande i lokalen.

På sin Facebooksida försvarar också Andreas Brorsson stödet och menar att det är mycket viktigt att stödja föreningslivet och att idrott inte får bli en klassfråga.

Frågan är dock om det är ett stöd till en förening det är frågan om. På hyreskontraktet för lokalen i kvarteret Kajan, det som kallas för Multekhuset, står nämligen inte alls föreningen Dance Mania utan ett handelsbolag. Bolaget startades 2020 och heter DF Event i Kumla. Vem som är verklig huvudman för bolaget, det vill säga ägare, har inte gått att få fram hos Bolagsverket.

Förening eller bolag?

I styrelsen sitter dock Maria Moberg och Joacim Moberg, som också sitter i föreningens styrelse. Joacim är ordförande.

Det är också DF Event i Kumla HB som mottagit de 332 000 i hyresrabatt som man redan fått av fastighetsvärden, Kumla fastigheter AB. Det stödet gäller de två sista åren. Även de totalt 750 000 kronor i extra stöd för de kommande tre åren som drevs igenom av majoriteten i fullmäktige i november är enligt budgetposten hyresbidrag och stöd för fastighetsunderhåll. Det har än så länge inte gått att få svar på om det är föreningen eller bolaget, som alltså står på hyreskontraktet, som ska få pengarna.

– Vi är som sagt inte kritiska till att man stödjer föreningar och flickors idrottande. Men som politiker måste jag eftersträva transparens i besluten. Är det föreningen som äger bolaget? Varför har man i så fall gjort den konstruktionen? Ska föreningen ta emot stödet och betala hyra till bolaget i sin tur? Allt är frågor som vi anser hade behövts besvarats innan man beslutar om att ge så här pass stora riktade stöd, säger Carina Riberg (MP), gruppledare i Kultur – och fritidsnämnden.

Aktivitetsstöd på samma nivå som 2019

I praktiken har kommunen, både Kumla och andra kommuner gett en hel del Corona-stöd till föreningar under de sista två åren. Bland annat har man som regel utgått från den aktivitet och de medlemmar föreningarna hade 2019 när man gett det vanliga aktivitetsstödet kommunerna ger föreningar med ungdomar i verksamheten. Skälet är helt enkelt att många föreningar inte kunnat ha någon verksamhet eller kraftigt begränsad verksamhet under pandemin. Då har man utgått från det sista normala året innan pandemin slog till för att stötta föreningarna genom svårigheterna.

Ridskola har mest unga flickor i verksamheten

Föreningen Dancemania hade 2019 293 aktiva medlemmar. 228 av dem är kvinnor 135 av medlemmarna är barn- och ungdomar mellan 4 - och 24 år (det är dem man får stöd för). Dessa har man alltså fått aktivitetsstöd för. Det är en av flera föreningar som både engagerar många ungdomar och många flickor.

Den förening som har flest aktiva ungdomar är Ekeby idrottsförening. Föreningen har 635 medlemmar. 307 av medlemmarna är kvinnor 510 av medlemmarna är mellan 4- och 24 år. 

Allra störst andel kvinnor, flickor, har dock Folkatorps Ridsällskap. Föreningen har 383 medlemmar. 380 av dem är kvinnor. 230 medlemmar mellan 4 -och 24 år.

Uppdatering klockan 14.11 den 29 december

När Andreas Brorsson (S) kommunstyrelsens ordförande här av sig via telefon säger han först att stödet ska gå till bolaget och inte till föreningen. Trots att det i de handlingar vi fått tillgång till anges som föreningsstöd.

– Orsaken till att man har den här konstruktionen är att Kumla Fastigheter AB bara får hyra ut lokaler till bolag. Bolaget hyr sedan ut lokalerna till föreningen via ett internt avtal.

Nu kommer alltså kommunen att ge ett bolag 750 000 stöd för att man ska kunna betala hyran till ett kommunalt fastighetsbolag. Bolaget som får stödet hyr sedan i sin tur ut lokalerna till en förening, där kommunen sedan har viss verksamhet. Hade det inte varit enklare för kommunen att hyra lokalen själv av sitt eget fastighetsbolag och därefter upplåta lokalerna till föreningen?

– Vi tyckte att det här upplägget fungerade, jag ställde mig bakom det, säger Andreas Brorsson.

På frågan vem som är ägaren till bolaget DF Event i Kumla HB blir Brorsson lite svävande:

– Jag utgår från att det är Maria och Joacim Moberg som äger företaget.

Efter samtalet hör Andreas Brorsson igen av sig via sms. Han har då ändrat sig och skriver att det är föreningen Dance Mania som står som mottagare för stödet  på totalt 750 000. Han hänvisar också till föreningen för detaljer om hur stödet ska hanteras i föreningen. Det är dock bolaget som står på kontraktet.

Anne-Lie Carlos Jeansson som är VD för Kumlafastigheter är inte på plats på sitt kontor. Men svarar så här: 

– Det är Maria och Joacim som är ägare. Men jag kan inte för stunden svara på om det finns någon mer delägare.

Vi har så här långt inte fått tillgång till något avtal mellan DF Event i Kumla HB och föreningen Dance Mania. Vi har sökt föreningen för att också få svar på frågor vem som egentligen ska stå som mottagare för det extra stödet och vem som äger handelsbolaget DF event i Kumla.

Uppdatering 07.09 30 december 2021

Annika Ström från föreningen Dance mania meddelar i dag via mail att det finns ett avtal mellan föreningen och bolaget. Men hon skriver samtidigt att hon inte vill delge oss det avtalet skriftligt. Hon kan möjligen tänka sig visa det på plats vid “tillfälle”.

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-12-29 10:40
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.