28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Norra Vias åkermark kvar i översiktsplan

Sommaren 2018 protesterade berörda vid Stadshuset mot en ny översiktsplan där åkermark hotades. Foto: Anders BjörkSommaren 2018 protesterade berörda vid Stadshuset mot en ny översiktsplan där åkermark hotades. Foto: Anders Björk

Efter en hel del kritik mot det förslag på översiktsplan som Kumla kommun lade ut för samråd 2018 backade kommunen och utlovade ett omarbetat förslag till översiktsplan. I dagarna ska den nya planen vara klar. Det finns enligt vad Sydnärkenytt erfar en hel del förändringar mot det ursprungliga förslaget. Det omstridda Viaförslaget är exempelvis struket.

En av de saker som fick mycket kritik var ett 300 hektar stort område i Via. Alltså området runt bland annat brandstationen i Byrsta som ritats in för bland annat logistikområden och industri. Området består till största delen av högproduktiv jordbruksmark och bostäder. Hela Via-området är struket i det nya förslaget till översiktsplan, enligt de förhandsuppgifter vi tagit del av.

 Där har kommunen övergett planerna. Man erkände redan 2018 att den delen i översiktsplanen inte var helt genomtänkt. Det enda som återstår är ett mindre område, cirka 30 hektar intill motorvägsavfarten.

Industrier vid Kvarntorp och Hällabrottet

Kumla kommun tänker sig nu istället erbjuda mark för att utveckla och bygga logistik och industrier vid tre olika områden. Vid Närke-fraktterminalen i Hällabrottet, vid Kvarntorps industriområde och nära trafikanläggningen vid Brändåsen. På alla dessa platser äger redan kommunen mark.

Bostäder vid Sånnersta?

Helt säker går dock inte Kumla kommuns jordbruksmark i översiktsplanen. På den så kallade Sånnersta-åsen, lite förenklat längs vägen mellan Örsta och Säbylund, tänker sig kommunen bygga hela 800 lägenheter. Merparten av dessa kommer, om de blir av, hamna på åkermark.

Ett problem när åkermark, eller skogsmark hamnar i en översiktsplan är att det genast blir svårare att utveckla och använda marken. Det blir exempelvis svårt att låna pengar för byggnation på en gård vars mark är inritad i översiktsplanen. Planen lägger så att säga en död hand över marken, även om det inte är säkert att den bebyggs.

Enligt plan och bygglagen får inte kommunen bygga på åkermark om inte speciella skäl kan anges. Det är dock en regel som det varit rätt lätt att komma runt.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-09 2:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.