11 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Fängelse för alla i batteriskandalen

Vid Attersta dumpades en del av den giftiga batterimassan, som nu resulterat i fleråriga fängelsestraff för de inblandade. Foto: Henrik ÖstenssonVid Attersta dumpades en del av den giftiga batterimassan, som nu resulterat i fleråriga fängelsestraff för de inblandade. Foto: Henrik Östensson

Huvudmännen i den så kallade batteriskandalen döms till fyra respektive tre års fängelse av Örebro tingsrätt. Ytterligare två män med inblandning i hanteringen av det miljöfarliga avfallet som grävdes ner utanför bland annat Hällabrottet döms till ett års fängelse vardera.
Samtliga fyra döms också till näringsförbud.

Trots flera påstötningar från allmänheten i Kumla våren 2019 om att det pågick konstig verksamhet utanför Hällabrottet var ingen som reagerade. Schaktmassor flyttades runt och grävdes ner på ett underligt sätt, menade flera personer som blev vittnen projektet.

Redan våren 2018 var det också en anställd på miljökontoret i Örebro som av en slump såg att det pågick en verksamhet på en gård i Attersta söder om Örebro. Men inte förrän juli 2019 besökte miljökontoret platsen. Då såg man ett det stod stort antal vita stora säckar som det stod Black mass på. Det framgick att innehållet i dessa säckar skulle skyddas från väder och vind. Trots det stod säckarna helt öppet.

Historien rullades upp

Den 31 juli gjorde miljökontoret i Örebro en polisanmälan om att det pågick en verksamhet som var anmälningspliktig, men det saknades tillstånd denna verksamhet. I oktober 2019 var polisen på plats och genomförde en undersökning och såg då också ett stort antal säckar innehållande miljöfarligt avfall.

Då rullades också historien upp om att mänger batteriavfall hade dumpats och grävts ner på flera olika platser: bland annat utanför Hällabrottet i Kumla, men också på en villatomt på Lövstagatan i Kumla.

Höga halter tungmetall

När analysen kom av batteriavfallet visade det sig att det innehöll höga halter av zink och nickel, men även andra miljöfarliga tungmetaller. Totalt hade minst 1 898 ton av miljöfaligt avfall dumpats på de olika platserna under tiden december 2018 till 31 december 2019.

Tre män anhölls och häktades i början av 2020, misstänkta för grovt miljöbrott. En av dessa släpptes efter en tid.

Bakom hela denna batteriskandal var två män från Kumla. De lärde känna vandandra när de jobbade på Sakab (numera Fortum Waste Solution) i Kvarntorp. Där jobbade de bland annat med ett projekt om att ta hand om det avfall som blev sedan man krossat och malt batterier, så kallad Black Mass.

Skulle utvinna

Där kom de också i kontakt med en annan man som drev ett företag i Karlskoga som tog hand om huvuddelen av alla insamlade batterier i Sverige. Hans företagsidé var att bearbeta dessa och om möjligt utvinna värdefulla metaller ur batterierna.

Redan under tiden på Sakab insåg de tre att det var en svår process av hantera batterier. De båda männen från Kumla slutade sina anställningar 2016 och 2017: Sedan de blivit egna företagare tog de upp kontakten med varandra och försöken med batterimassan. Denna gång genomfördes nya försök i Karlskoga, men även här misslyckades man att ta tillvara användningsbara metaller ut de insamlade batterierna.

Betalt per ton

Istället fick det bli andra lösningar. De båda männen från Kumla kom överens med företagaren i Karlskoga att ta hand om batterimassan. De tog kontakt med ytterligare en man, verksam i transportbranschen. Han ordnade så att 1 898 ton farligt batteriavfall kördes ut till olika platser i Kumla, Örebro och Eskilstuna. För varje ton skulle man få hyggligt betalt: 1 650 kronor per ton.

Företagaren utanför Hällabrottet valde att gräva ner det miljöfarliga avfallet på sin fastighet. Först grävde han ner 140 ton under vintern 2019. Sedan lät han gräva ner ytterligare 384 ton av det miljöfarliga avfallet på sin egen mark under sommaren och hösten 2019.

Ytterligare tre-fyra ton kördes till en villa på Lövstagatan i Kumla; det skulle användas som fyllnadsmassa när en pool skulle anläggas.

“Uppenbart de visste”

Nu har de ansvariga bakom batteriskandalen dömts. Enligt tingsrätten är det uppenbart att företagarna kände till innehållet i de vita säckarna: tre av dem hade ju jobbat med samma typ av material på Sakab.

De två huvudmännen från Kumla döms till fyra års fängelse respektive tre års fängelse. Enligt tingsrätten har de båda genom sina bolag varit ansvariga för hanteringen av det miljöfarliga avfallet. De båda döms också till näringsförbud i fem respektive tre år.

Den företagare som anlitades för att transportera avfallet och som ”mellanlagrade” batterimassan på sin gård söder om Örebro döms till ett års fängelse: Även han döms till näringsförbud i tre år.

Sanering för miljoner

Även den företagare i Karlskoga, vars företag hade till uppgift att ta hand om alla insamlade batterier och ta hand om avfallet, döms till ett års fängelse. Han får också näringsförbud i tre år.

Miljökontoret i Kumla beslutade om en sanering på det förorenade området utanför Hällabrottet. Allt miljöfarligt avfall som grävdes ner skulle upp igen och skickas iväg för att tas om hand på säkert sätt. Saneringen är inte helt klar men hittills har det kostat kommunen 3,2 miljoner kronor.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-29 14:28
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.