13 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vialunds sjuor med i forskningsstudie

Redan kl. 06:30 bar det av till Stockholm och forskningsstudien. Foto: VialundskolanRedan kl. 06:30 bar det av till Stockholm och forskningsstudien. Foto: Vialundskolan

Tidigt i fredags morse klev Vialundskolans sjundeklassare på en buss som tog dem till GIH, gymnastik- och idrottshögskolan, i Stockholm. Där kommer eleverna att delta i en unik forskningsstudie, skriver Vialundskolan i ett pressmeddelande.

Forskningsstudien undersöker eventuella samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Vialundskolans sjuor är en de 74 klasser runtom i Sverige som erbjuds att dela i forskningsstudien.

Möjlighet att bidra

Vialund är stolta och glada över att de och deras sjundeklassare är delaktiga i projektet.

– Vi har länge efterfrågat ett forskningsstöd kring vad just rörelse gör med kroppen och hur det eventuella sambandet fungerar. Så när denna förfrågan dök upp såg vi det som en oerhört stor möjlighet för oss att kunna bidra och att sedan kunna få ta del av studieresultaten och implementera i vårt arbete på skolan, säger Michael Pihl som är lärare i Idrott och hälsa på Vialundskolan.

Tusen deltar

Det är forskare och doktorander från GIH, gymnastik- och idrottshögskolan, som under höstterminen 2019 genomför denna forskningsstudie. Totalt deltar 1 000 elever från årskurs sju. Projektet omfattar alla elever oavsett funktionsförmåga och det är frivilligt att delta.

Det Vialundskolans sjundeklassare gör i dag, med sin resa till Stockholm, är att medverka i en så kallad undersökningsdag. Där gör man kognitionstest, konditionstest samt registrerar kost- och hälsovanor.

Eleverna får med sig en aktivitetsmätare hem som läser av elevens rörelser och som ska bäras under sju dagar. 

Vialunds egna tio goda vanor.
Undersöker samband

Elevernas resultat och betyg från nationella proven och slutbetyg i ämnena matematik och svenska kommer sedan användas för att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. 

- En oerhört stor fördel med detta projekt är att eleverna själva får vara med och uppleva vikten av forskning och då också få träffa forskarna. Eleverna blir på så vis introducerade till en verklighet där de själva får se att det de gör där har betydelse, säger Erica Rosenkvist som är rektor på Vialundskolan. 

Chans lära sig bättre

Resultaten från studien kommer sedan att ligga till grund för rekommendationer till skolor om vilken typ av rörelse och kost ungdomar behöver för att må så bra som möjligt och för att lära sig bättre i skolan.

- Detta går helt i linje med vår skolas arbete kring 10 goda vanor. Vårt mål är att deltagandet i detta projekt ska bidra till att eleverna själva och vi som personalgrupp får forskningsbaserade belägg för sambandet mellan rörelse och studieresultat. Elevhälsan på Vialundskolan är en självklar del av vår verksamhet och vi jobbar aktivt för att ständigt utveckla vårt arbete, alltid med elevfokus, säger Erica Rosenkvist. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-09 10:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.