25 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Politiker drabbade samman i debatt

Debattörerna var på gott humör, kanske var det kladdkakan som bidrog till den glada stämningen?Debattörerna var på gott humör, kanske var det kladdkakan som bidrog till den glada stämningen?

På tisdagskvällen arrangerades en EU-debatt med lokala politiker på Kumla bibliotek. Bakom evenemanget stod Nerikes Allehanda och höll i debatten gjord tidningens politiske redaktör Lars Ströman.

Debatten lockade ett tjugotal besökare som på plats fick avnjuta kaffe och kladdkaka. Att inte fler åhörare kom kan kanske förklaras med att NA även livesände debatten via sin egen hemsida.

Tisdagskvällens debatt var nummer två av tre som NA arrangerar inför det stundande EU-valet och höll på i dryga timman. Under den tiden avverkade man några viktiga nyckelfrågor; miljö, flyktingströmmar, jobb och tillväxt samt jordbruk.

EU-parlamentariker på besök

Medverkade i debatten gjorde en representant från varje parti: Erik Bäcklund (M), Askersund, Anders Hagström (KD), Örebro, Jytte Guteland (S), Stockholm, Johan Perhson (L), Örebro, Emelie Skarp (V), Kumla, Mats Gunnarsson (MP), Kumla, Wendla Thorstensson (C), Fjugesta och Daniel Spiik (SD), Örebro.

Jytte Guteland har just ingen koppling till länet men fyllde en funktion som den enda Europaparlamentarikern bland de deltagande partirepresentanterna.

Opinionen positiv till EU

Lars Ströman började med att konstatera att opinionen svängt jämfört när Sverige röstade igenom medlemskap år 1994. Då röstade 52,3 procent av medborgarna ”ja”, en knapp vinst. Idag är åtta av tio svenskar positiva till fortsatt medlemskap.

Varför opinionen svängt förklarade man, relativt enhälligt, med att det beror på att man upplevt många fördelar med medlemskapet medan nackdelarna har varit färre. Det finns en trygghet i ett EU-medlemskap och man har en ökad förståelse för vad det innebär.

Så har vi även ”vant oss” vid att vara medlem i EU och kalabaliken med Brexit, Storbritanniens uttåg, har visat hur svårt det är att kapa banden.

Hyfsat överens

Det var faktiskt jämnt mellan partiernas åsikter, det märkte man framför allt i de ”ja”- och ”nej”-frågor som Lars Ströman ställde, även om det så klart kivades sinsemellan. Partierna vilar ju ändock på olika värdegrunder. 

Jytte Guteland tyckte till exempel att Moderaterna gråter krokodiltårar när det kommer till frågor som rör välfärd och den så kallade ”sociala pelaren” (läs mer om vad det betyder HÄR).

Skilde sig en aning från mängden i de flesta frågor gjorde SD som dels tyckte att den miljöpolitik man nu för i EU var tillräcklig och att målen inte behöver utökas, dels ansåg man att man inte bör ha vare sig en gemensam flykting- eller jordbrukspolitik i EU.

Övriga partier var där överens om motsatsen, även om man hade olika tankar om hur det i praktiken skulle se ut och fungera. 

Miljöfrågan ytterst viktig

Sammanfattat kan man säga att partierna, med undantag för SD, var positiva till att den miljöpolitik som förs inom EU och konstaterade att många länder, däribland Sverige, gör bra ifrån sig medan andra behöver förbättra sitt miljöarbete.

Förslag på att belöna dem som sköter sig med bidrag och straffa dem som inte gör det med sanktioner föreslogs av C medan S tyckte att man kunde bli än ambitiösare när det gäller målen för miljöpolitiken.

Ta gemensamt ansvar

Gällande flyktingkriser, forna så väl som kommande, ansåg man att man måste hjälpa varandra inom EU och att man måste ta ett gemensamt ansvar.

Att vissa länder inom EU, så som Ungern, vägrar ta emot flyktingar är ett problem – kan hårda sanktioner vara ett sätt att komma till rätta med frågan?

Påverka genom handeln

EU är världens största handelsblock. Här gäller det att inte vara naiv och skydda europeiska konsumenter. Genom handeln har man också tillfälle att påverka djurskydd, kemikaliepolitik och arbetares rättigheter.

S tryckte på att man kan skapa bättre standarder genom handelspolitiken.  M däremot ansåg att Sverige är en så pass liten nation att man inte har så mycket att säga till om när det kommer till välfärdsfrågor.

MP ville se en ”bottenplatta” att stå på medan KD oroade sig över att Sverige skulle behöva försämra sig under en tvingande europeisk lagstiftning.

Intresse för hållbart jordbruk

Kanske den mest lokala frågan, jordbrukspolitiken. SD ansåg att Bryssels lagar och regler behöver reformeras; stöden från EU fastnar i den svenska byråkratin och bönderna har svårt att få ut sina stöd.

C menade att det gällde att få till handlingsplaner och ett mer hållbart jordbruk. I Sverige finns ett intresse, och en vilja, för just hållbart jordbruk.

Bör uppfylla krav

Slutligen, hur ska man göra med de länder i EU som gått från demokrati till halvdemokrati? Här tog man Ungern som exempel. Ska de få vara med och delvis styra över svensk lagstiftning?

Här var alla överens om att något måste hända, till exempel att man ska uppfylla vissa krav för en rättstat för att kunna ha något att säga till om.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-14 22:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.