Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
19 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Pedagoger prisades för sitt arbete i Kumla

Några av de pedagoger som uppmärksammades under måndagen. Foto: Kumla kommunNågra av de pedagoger som uppmärksammades under måndagen. Foto: Kumla kommun

Under måndagen delade Kumla kommun ut sitt årliga pedagogiska pris. Arbetslaget på avdelning Junibacken på Norrgårdens förskola och arbetslaget Studieverkstaden på Skogstorpsskolan årskurs 7-9 prisades.

Motiveringen för arbetslaget på Norrgården löd som följande:

“Jenny, Ida och Daniela på Norrgårdens förskola är tre engagerade och nyfikna pedagoger som gör ett otroligt fint arbete med våra barn. Pedagogerna arbetar utifrån Örebromodellen – för en jämlik förskola för att barnen ska bli trygga individer, utveckla sin empatiska förmåga och förståelse för människors olikheter och egenvärde.

Ni visar på nytänkande och långsiktighet där normkreativitet och jämställdhet står i fokus. Effekten av ert arbete är en sammansvetsad och harmonisk barngrupp där barnens konflikter lyser med sin frånvaro.

Ni är goda förebilder som visar att ett genomtänkt värdegrundsarbete genererar trygghet hos både barn och vårdnadshavare genom glädje, kunskap och delaktighet.

På ett tydligt sätt har ni synliggjort ert arbete för vårdnadshavare där läroplansmål och barnkonventionens artiklar inkluderas på ett kreativt sätt. Ni inspirerar även andra till ett fördjupat arbete med allas lika värde, mänskliga rättigheter, likabehandling och bemötande som ger våra yngsta, viktiga medborgare de bästa förutsättningar för ett fortsatt lustfyllt lärande”

Arbetslaget på Norrgården består av Ida Johansson, Jenny Ek och Daniela Kababe.

Motiveringen för arbetslaget Studiverkstan på Skogstorp löd som följande:

“En lugn studiemiljö och professionella lärare som lyckas möta sina elevers behov genom att bygga tillitsfulla relationer och skapa individuella, anpassade lösningar. Det är vad som möter eleverna på Studieverkstaden på Skogstorps högstadium.

August, Peter, Joel och Victoria på Studieverkstaden har en suverän förmåga att möta sina elever och bygga trygga relationer som gör att eleverna känner sig motiverade - vilket bidrar till en fungerande skolgång.

Arbetslaget på Studieverkstaden skapar trygghet och arbetsro som motiverar eleverna och bidrar till deras lust att lära. De håller i och visar eleverna att de tror på dem och deras förmåga - vilket höjer elevernas motivation, väcker deras nyfikenhet och stöttar dem i att hitta lusten att lära. De ser varje elev för den de är och anpassar undervisningen och skoldagarna efter varje elevs behov.

De tänker alltid utanför boxen och är flexibla för att hitta vägar att nå fram till individen.

Arbetslaget har även ett nära samarbete med elevhälsoteamet och skolnärvarocoacherna, vilket är betydelsefullt för elevernas skolframgång. De har även ett ständigt barnperspektiv och för dem är inget hinder för stort för att överbryggas.”

Arbetslaget på Skogstorp består av August Forsberg, Peter Göransson, Victoria Gyllberg och Joel Skoghäll.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-10-27 10:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.