Gå till innehåll
Kumla / Politik

C och V motsätter sig skattesänkningar

Publicerad: 16 November 2023 15:00

Majoriteten i Kumla kommun har ju redan presenterat sin budet, som både innehåller stora satsningar och en skattesänkning.
Men vad vill oppositionen? Något samlat motförslag finns inte. Men vi har tagit del av Vänsterpartiets och Centerpartiets budgetförslag.
Det är faktiskt flera saker som förenar de båda partiernas budgetförslag. De går båda emot majoritetens förslag om en skattesänkning med sex öre per intjänad hundralapp.

Vänsterpartiet säger så här:

”Vänsterpartiet bibehåller skattesatsen. Vi satsar mer på driften under åren 2024 2025-2026 i de olika verksamheterna än vad den styrande  majoriteten föreslår i sitt förslag! Nämnden för livslångt lärande  totalt 28 424 000 kronor mer än majoriteten. Socialnämnden totalt 12 581 000 kronor. Kultur och fritid 8 500 000 kronor.”

Mer satsningar

Partiet vill också bland annat göra kulturskolan avgiftsfri, se minskade barngrupper i förskolan, fler specialpedagoger och fler kuratorer. Man anser också att lärarnas pedagogiska luncher borde vara gratis.

Ytterligare en satsning är  höjt särskilt försörjningsstöd för barnfamiljer. Man vill också se att kommunen står för Svea Kvinnojours administrativa kostnader.

Pengarna till dessa satsningar föreslår Vänsterpartiet att man ska få fram på följande sätt:

Bibehållen skattesats, alltså ingen skattesänkning. Sänkta arvoden för politiker. Riktade effektiviseringar i förvaltningarna. Här har man inte närmare preciserat. Slopat stöd till Örebro flygplats. Den ska privatiseras enligt V. Lägre kostnad för inhyrda väktare (kommunstyret har ju hyrt in vakter som trygghetsskapande åtgärd sedan flera år) Man tänker sig också spara pengar genom att flytta fram byggnationerna av Malmens skola och förskola idrottsparken till 2026 

Vill bibehålla skatten och effektivisera

Så här skriver Centerpartiet i sitt budgetförslag:

”Centerpartiet Kumla sänker inte skatten. Så länge ett antal av våra förvaltningar är underfinansierade behöver vi utöka satsningarna, inte minska dem. Vi behöver behålla kompetensen i vår kommun!” skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande om sitt budgetförslag.

I budgetförslaget står det vidare:

”En sänkning av skatten med föreslagna sex öre är inte försvarbart, för att förstå utfallet av en sådan sänkning kan som exempel tas inom hemtjänsten där skattesänkningen representerar en minskning av medel som motsvarar ungefär nio underskötersketjänster! Det är en oansvarig politik som tangerar populism snarare än realpolitik. I vår budget behåller vi personalen och befintlig kompetens inom hemtjänsten och stärker ledningsfunktioner. Vi vill stärka kvaliteten inom Socialförvaltningens samtliga verksamheter och införa en kontroll av kunskaper inom det svenska språket och vårdsvenska.”

Vill satsa mer på skolan

Även centerpartiet vill se fler satsningar på skolan. Man vill höja måluppfyllelsen genom högre löner till lärare och pedagoger för att bibehålla och attrahera kompetent personal. Partiet vill också fortsätta renovera, modernisera och förbättra kommunens skollokaler.

Centerpartiet vill också, precis som V, se effektiviseringar kommunens arbete. Man vill genomföra en utredning för kommunövergripande effektiviseringar. Centerpartisterna vill också se en utredning om hur Kumla kommun ska kunna bli helt klimatneutral till 2045. Man vill också se en oberoende miljöutredning om Kvarntorpsområdet.

Eftersom kommunledningen, det vill säga Moderaterna och Socialdemokraterna har majoritet är det deras budgetförslag som kommer bli det som klubbas på kommunfullmäktige. Men oppositionens förslag är ändå inte helt oviktiga. Det är nämligen ganska vanligt att den styrande majoriteten så småningom plockat upp förslag från oppositionen.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Kumla