Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
06 July 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Byter förskola på grund av toalettrutiner

En vårdnadshavare i Kumla har valt att ta sitt barn ur förskolan på grund av att barnet har blöja på förskolan och att blöjbyte, enligt vårdnadshavaren, inte sker tillräckligt ofta.

Den ena vårdnadshavaren till barnet har mailat in klagomål kring det hela till kommunen. Skrivelsen avslutas med att de beslutat att byta förskola för barnet. 

"Jag vill framföra mitt stora missnöje kring mitt barn och hur man inte lyckats hjälpa med ett så grundläggande behov som att stötta att gå på toaletten. Mitt barn har under en lång tid varit delvis och helt blöjfri i hemmet vilket informerats till personalen. Men av olika anledningar så som personalbrist, ovilja från barnets sida osv har man valt att ta på blöja. Trots upprepade påminnelser om att barnet är blöjfri hemma och hur vi önskar att man jobbar mer med det på förskolan har detta inte förbättrats alls.

Irritationen beror även på att barnet ofta lämnas över med blöjan full. 

“Tre av fem eftermiddagar i veckan hämtas barnet nedbajsad och får duscha hemma för att det sitter så fast i huden. Ibland har blöjan varit så full att det läkt ut på kläder samt ytterkläder. Vårt barn går alltså runt nedkissad och nedbajsad en stor del av sin tid på förskolan och pedagogerna verkar inte ha någon som helst rutin eller tanke för att främja barns grundläggande behöv. I snart 1 år har detta skett mer eller mindre. Barnet har även ådragit sig balanit under sitt första år på förskolan på grund av att man ej byter blöjan."

Rektorn på förskolan beskriver hur bemanningen ser ut. 

- Vi har 79 barn inskrivna och 14 pedagoger arbetar på förskolan. Bemanningen på förskolan utgår från den resursfördelningsmodell som är framtagen av kommunens politik, säger rektorn. 

På frågan om hur man ser på vårdnadshavarens skrivelse svaras:

- Vår strävan är alltid att ha nöjda och trygga vårdnadshavare, därför är det viktigt för oss med en god dialog och samverkan mellan förskola och hem. Förskolan tar vårdnadshavares kritik på allvar och har dialog med vårdnadshavare. Rutiner på förskolan har setts över av pedagoger tillsammans med rektor. Till vår hjälp har vi också haft kontakt med pedagogisk handledare som ingår i förskolans stödteam i syfte att med sin kompetens ge verktyg och vägledning till pedagogerna för att fortsätta stötta barngrupp och varje enskilt barn utifrån omsorg, utveckling och lärande. Förskolan är mån om att fortsätta ha en dialog med vårdnadshavare.

Denne vårdnadshavare tycker dock det fick vara nog. 

“Man gör fel i att inte se ett barns mest grundläggande behöv, att få gå på toaletten. Det är totalt kränkande att behöva gå runt I snart ett år totalt nerkissad och nedbajsad med blöja som ingen byter.”

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-10 11:18
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.