28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Mycket grävande i årets budget

Anläggandet av vägar, vatten och avlopp i Sörby, Ekeby och Älvesta kostar åtskilliga miljoner 2020. Arkivfoto: Johan OskarssonAnläggandet av vägar, vatten och avlopp i Sörby, Ekeby och Älvesta kostar åtskilliga miljoner 2020. Arkivfoto: Johan Oskarsson

Mycket jobb för grävmaskiner i kommunens investeringsbudget för 2020, som S och M nu lägger fram. Trots tuffare ekonomi ska de kommunanställda åtminstone få två procents löneökning, lovar även partierna som styr.

- Antalet barn, unga och äldre blir fler samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i den takt som krävs, skriver i ett pressmeddelande på onsdagkvällen företrädarna för majoriteten.

Det är Katarina Hansson och Andreas Brorsson för socialdemokraterna samt för moderaterna Åsa Windahl och Oskar Svärd:

- Vi måste ständigt ompröva vårt arbetssätt så kommunens skattebetalare får ut mer av varje skattekrona. Framtidens utmaningar med mindre resurser kommer innebära att politiken måste ha modet att göra tydliga prioriteringar.

"Personalen viktigast"

- Den viktigaste resursen i all verksamhet är personalen. Kumla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera ny personal till förskola, skola, vård och omsorg, framhåller de.

I deras förslag till budget (som säkert klubbas) kompenseras för pris- och löneuppräkning motsvarande två procent. Om det räcker är en annan fråga. Nämnderna ska även få tillskott för att fler behöver kommunal service.

- Vi tar ansvar för en ekonomi som ska fungera idag, men framförallt tar sikte inför de framtida utökningarna inom förskola och vård- och omsorg, säger Katarina Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Försiktig ökning

Budgeten gäller för 2020 med planering för 2021-22 och är uppdelad för dels verksamheten dels investeringar.

Verksamhetsökningen nästa år är försiktiga 11,3 milj kr. I den ingår till exempel mer IT (1,5 milj), volymökning för skolan (3,7), hemtjänsten (1,7), LSS/personlig assistans (3,5). 

Av onsdagkvällens utsända dokument går det dock inte att utläsa hela verksamhetsbudgetens minus och plus. 

- Socialnämnden har under det gånga året arbetat för en budget i balans och det arbetet fortsätter, säger Åsa Windahl i utskicket. 

Plöjer ner i Sörby

Investeringsbudgeten för 2020 landar på mer kraftfulla 101,7 miljoner kr med Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som helt dominerande: 88,3 milj. Fastighetsunderhåll får kosta 12,3 milj (liksom även 2021 och -22) men den största investeringen ligger i Sörby, exploateringen för nya bostäder där det ska grävas för vägar och kopplas VA för 40 milj kr. Även i Ekeby och Älvesta rullar kulorna när kommunen bäddar för utbyggnad.

- Kumla kommun växer och fler aktörer vill etablera sig i Kumla, det ställer stora krav på samhällsbyggnadsnämnden i planeringen av bostäder och områden för näringsfastigheter, säger i pressmeddelandet Andreas Brorsson, ordförande i nämnden. 

Miljoner för cykelbanor

För att genomföra kommunens cykelplan avsätts tre miljoner nästa år och lika mycket de två påföljande.  En annan miljösatsning är att solceller ska monteras på Akvarellen och laddstolpar utlovas på centrala platser.

Investeringsmedel (39 milj kr) avsätts nu för ROT-renovering av Norrgårdens förskola (2021-22) och Malmens skola (2022). - Glädjande, säger Oskar Svärd, skolnämndens ordförande.

Kultur- och  fritidsnämndens verksamhetsbudget nämns inte i pressutskicket men investeringar görs för 2,8 milj kr. Det handlar om redan planerade arbeten för parker och lekplatser, ombyggnad i ishallen med ny sarg,  bevattning i Sjöparkens växthus och även lite konstinköp. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-23 21:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.