04 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Budget debatterades i timmar

Under måndagen 18 november trädde kommunfullmäktige i Kumla samman. Denna gång för att debattera och ta beslut om kommunens budget för år 2020, ett möte som pågick i drygt fyra timmar.

Redan klockan 13 samlades fullmäktige på Bio Folkan för att ta itu med Kumlas budget år 2020 och flerårsplan 2021 till 2022. Största delen av mötet kom också att handla om just det.

På bordet fanns flera olika alternativ. Majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, hade tillsammans lagt fram ett förslag. Likaså lämnade Fyrklövern (Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) in ett gemensamt budgetförslag. 

Egna förslag hade även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, varav de senare pikades i talarstolen för att ha lämnat in sin skrivelse några minuter innan mötets början.

Gasar och bromsar

Kommunstyrelsen ordförande Katarina Hansson (S) inledde debatten med att tacka alla kommunens trotjänare och repeterade sedan de väl använda slagorden om att Socialdemokraterna står för ett ”starkt välfärdssamhälle där alla ska vara med och ta ansvar.”

– Vi ser stora utmaningar framöver. Andelen äldre och barn ökar medan det är färre som kan bidra. Det här har vi tagit fasta på i vår budget som håller över tid. Vi både gasar och bromsar, sa Hansson i talarstolen och menade att man inte bara skulle spara utan även kommer satsa på mer pengar till viktiga verksamheter, investeringar, renoveringar och klimatsmarta lokaler.

Hon konstaterade även att sjukskrivningarna i kommunen minskat, men inte tillräckligt.

"Tar ansvar"

Oskar Svärd (M) följde efter och talade om att man även ville satsa på företagande och att Kumla ska ”bidra till ett gott företagande.” Han påminde även kommunfullmäktige, och åhörarna, om att inte glömma bort vad Kumla faktiskt har.

– Andra kommuner kämpar med ekonomin men vi tar ansvar för ekonomin samtidigt som vi ser till att rusta för framtiden, menade han och tryckte till lite extra på att ”jobben bygger Kumla extra starkt.”

Patrik Nyberg (SD) yrkade givetvis bifall till partiets egen budget men konstaterade, aningen krasst, att han hade funderat över varför ämnet skulle debatteras när utgången redan är klar (det vill säga, majoriteten sitter på flest röster.) Däremot påpekade han att han tyckte det var bra att se var partierna står och vad som skiljer dem åt.

– Vi vill se mindre lön till politikerna och mer bidrag till vård och trygghetsåtgärder, sa Patrik och tog upp bland annat upp de personrån mot unga som begåtts i Kumla (Sydnärkenytt har tidigare skrivit om det HÄR.)

Gemensam budget

Christian Liljenhed (L) slog ett slag för Fyrklöverns gemensamt framtagna budget som han ansåg vara bra för Kumla.

– Vi står inför stora ekonomiska motgångar och då gäller det att ta rätt beslut och prioritera på rätt sätt, menade Christian.

Bland annat berörde man möjlighet till lärarassistenter i skolan och trygghetsvakter som komplement till Polisen. Särskilt bitsk var man dock gällande majoritetens sparförslag som kortat ner nattpersonalens arbetstid inom vård- och omsorg.

– För oss är det helt rimligt att spara på våra politikerlöner istället för att ha en förkortat arbetstid för nattpersonalen. Det kommer leda till försämringar för både anställda och äldre, något som dom själva nu även vittnat om i media. Valet är enkelt, vi prioriterar personalens arbetstid.

Undersöka samfällda vägar

Jan Engman (C) yrkade på bifall till Fyrklöverns budget och passade även på att lägga fram ett förslag gällande samfällda vägar utanför Kumla tätort: att undersöka möjligheten för kommunen att ta över vissa vägar.

Albin Hellström (KD) ville satsa mer på skolan och ge dem bättre förutsättningar: ”ett tryggt klassrum är viktigt” och påpekade även att medborgarnas bästa alltid ska gå före politikernas.

Vänsterpartiet ville se en höjning av skatten i kommunen och menade att några ören nog inte skulle avskräcka folk från att flytta till Kumla.

Miljöpartiet, med Carina Riberg, i spetsen ville få bättre koll på matsvinnet i kommunen och tryckte extra på att gröna näringar behövs. ”Vi kan inte återställa jordbruksmark som bebyggs.” Hon slog även ett extra slag för frågan om Kvarntorpshögen och hur man ska handskas med den i framtiden. 

"Finns en plan"

Andreas Brorsson (S) konstaterade att det fanns skillnader i partiernas förslag men även många likheter, varpå han syrligt konstaterade att Fyrklöverns budget var ”skrämmande lik” Liberalernas förra budget och att man på så vis kunde konstatera vem som driver oppositionen.

Annica Sjöqvist (S) tog plats i talarstolen i form av rollen som ordförande i Socialnämnden och passade på att tacka personalen som jobbar inom vård- och omsorg. Hon berättade att Socialnämndens drift ökar med 13 miljoner kronor och att det skulle gå hemtjänst och LSS till mötes.

Angående kritiken om beslutet att förkorta nattpersonalens arbetstid med en halvtimme påpekade hon att det finns en plan, att det hela skulle utvärderas i februari år 2020 och att man kommer ha ett uppföljningsmöte med Kommunal och berörd personal.

Jan Engman (C) tog sig även tid att belysa nedläggningen av ISU-enheten som han sett att många fått hjälp av. Han påpekade att det var för tidigt att lägga ner enheten och att Fyrklövern hade som plan att återinföra den.

Fick inga svar

Katarina Hansson (S) svarade med att gå hårt åt Fyrklövern. Hon menade att fler kommer få ta del av ISU-enhetens goda samarbete när den nu flyttas och blir en del av arbetsmarknadsenheten. Hon undrade också var Fyrklövern hade tänkt hämta pengarna till sina förslag och förkunnade att detta inte gick att utläsa i deras budget.

– Jag får inga svar på mina frågor. Ni behöver inte ta det ni skriver i er budget. Vi tar ansvar och skapar goda förutsättningar framåt!

Budgeten klar

Efter några timmar debatt var samtliga partier överens om att yrka bifall till punkt 3 och 4 i majoritetens förslag men röstade därefter på sina egna framtagna budgetar. Röstades igenom gjorde, kanske föga förvånande, majoritetens förslag och det är alltså det som kommer gälla för 2020.

Handlingar och protokoll går att läsa HÄR. Kommunfullmäktiges sammanträde går att se i efterhand via Cinestream

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-19 20:31
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.