28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Fel av Brorsson om marken för höghusen

Här är kvarteret som planläggs för höghus - tre tomter ska bli en och visst försvinner parkmark.Här är kvarteret som planläggs för höghus - tre tomter ska bli en och visst försvinner parkmark.

- Djupadalsparken och Kumlasjön kommer inte förändras i utseende eller vi kommer inte ta nån mer mark i anspråk av den befintliga parken, sa kommunalrådet Andreas Brorsson (S) i radio Örebro på tisdagen om det planerade höghusbygget. Hans uppgift stämmer inte enligt kommunens eget planförslag.

Namninsamlingen (i skrivande stund 374 underskrifter) för att stoppa HSB:s planerade höghusbygge vid Djupdalsparken och Kumlasjön uppmärksammades på tisdagen i radio Örebro. Intitiativtagarna Susanne Olofsson och Örjan Frisén intervjuades i programmet Förmiddag i P4 liksom även Andreas Brorsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som bland annat sade följande:

- Den här tomten som det ska byggas på där står det ett hus idag. Själva Djupadalsparken och Kumlasjön kommer inte förändras i utseende eller vi kommer inte ta nån mer mark i anspråk av den befintliga parken. Utan den tomt som det står ett hus på idag är den som ska användas för att bygga lägenheterna.

Uttalandet fick Örjan Frisén att reagera:

- Det stämmer ju inte, det kommer tas 800 kvadratmeter park i anspråk för bygget. Jag går förbi där varje dag och ser parkmarken, säger Frisén till Kumlanytt.

Tre tomter blir en

För att göra höghusbygget möjligt vill kommunen ändra detaljplanen för tre tomter, samtliga ägda av kommunen:  Rörläggaren 5 och 7 samt del av Kumla 11:1 ska slås ihop till en tomt.

I ovanstående uttalande för radion har samhällsbyggnadsnämndens ordförande därför bara ett rätt av tre.

Ett av av de planerade höghusen (fem våningar) är tänkt att byggas på tomten Rörläggaren 5 där det finns en större villa, som i så fall rivs. (Det är för övrigt en historisk kåk där BOB:s grundare Frank Olof Jansson hade sin affär och i vars trädgård finns en större ateljé där den berömde Kumlakonstnären Walter Holmström höll målarkurser.)

Det andra planerade höghuset (sju våningar) ska dock ligga på tomten intill mot gamla vattentornet, Rörläggaren 7, som idag är helt obebyggd och inte klassad för centrumbebyggelse.

Värdelös parkmark?

Men även den intilliggande tomten Kumla 11:1, som idag är parkmark, tas i anspråk för byggnaderna. Detta framgår tydligt av planförslaget:

"Kumla 11:1: Del av fastigheten (811 m2) regleras till Rörläggaren 7. Detaljplanen innebär ändrad användning från parkmark och gata/torg (befintlig parkering) till kvartersmark för bostäder, centrum och parkering under mark. Ytan kommer till större del användas för in- och utfart till garage samt grönyta/dagvattenhantering."

Att Djupadalsparken naggas i kanten av bygget är solklart. Men det är inte så viktigt, enligt förslaget från Stadshuset:

"En liten del av Djupadalsparken (ca 800 m2), väster om gång- och cykelvägen, ingår i planområdet. Ytan bedöms kunna tas i anspråk då den inte har något högre estetiskt värde och inte nyttjas som en del av parken idag."

Ytan motsvarar dock en rejäl villatomt och även om dess estetiska värde inte når upp till planförfattarnas höga nivå så utgör den en del av parken och sköts om av kommunens parkförvaltning, för inte länge sedan med plantering av nya träd. 

Faller  i skugga
Foto skuggstudier juni resp sept Kumla kommun

Andreas Brorssons uttalande att Djupadalsparken inte kommer förändra utseende av de omdiskuterade höghusen är milt talat en sanning med modifikation. En särskild utredning i planförslaget visar att parken under sena eftermiddagar och sommarkvällar kommer att falla i höghusens skugga (se bilder).

"Bra att engagera sig"

Att höghusens volym uppfattas som avskräckande för många Kumlabor, sedan generationer vana vid den idylliska omgivningen kring sjön, är måhända svårt för ett kommunalråd bördig från Sköllersta att förstå.

- 300 är ett antal men det är 21 000 i Kumla så någon majoritet är det inte än så länge, sa Brorsson ironiskt om namninsamlingen. 

Men det var bra att folk engagerade sig, uppmuntrade han i radiointervjun och hoppades att dessa även hörde av sig i samrådet till samhällsbyggnadsnämnden. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-05 20:54
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.