Gå till innehåll
Kumla / Kultur

Dick Harrisons lager tömdes när anstormningen av Jesus-intresserade ville ha sitt exemplar av hans bok. Foto: Lisbeth Axelsson

Professorns Jesusbok
försvann minutsnabbt

Publicerad: 20 January 2023 15:17

Den kartong med Jesusböcker föredragshållaren och professorn Dick Harrison på torsdagkvällen tagit med till Johanneskyrkan i Kumla tömdes på några minuter efter en och en halv timmes föreläsning om kristendomens upphovsman.

Kyrkan var fullsatt, extrastolar utplacerade och åhörarna strömmade efter föredraget till författarens bokbord där denne presenterade delar av sin gedigna utgåva genom åren.

Av de alstren var Jesusboken klart populärast.

- Han skulle tagit med sig fem kartonger! kommenterade en av åhörarna, som suttit på andra bänk och som efter uppmärksamt lyssnande tyckte att Dick Harrisons föredrag var ”både och”.

Driven föreläsare

Dick Harrison är en driven föreläsare som vet att fånga sin publik. Vältaligt och intensivt talade han både om sig själv och huvudpersonen i boken, som utgavs 2021 på Historiska Media i serien Världens dramatiska historia.

David Axelsson, pastor i Betaniakyrkan i Åbytorp, var hans samtalspartner från scenen framför Rune Boterstens färgsprakande glasmosaik. De samtalade avspänt i mjuka fåtöljer, även om det var historieprofessorn, en estradör med två vinnande säsonger i På spåret på sin imponerande meritlista, som förstås stod för de flesta och längsta inläggen. 

Dick Harrison har satt ett gediget akademiskt avtryck. Men påpekade inledningsvis att han gått den vägen utan boklärda förebilder i sin egen familj.

Familjen Harrysson hörde till lägre medelklass, med en mamma som var sekreterare och pappa försäljare. Lärde sig läsa gjorde han på egen hand när han var fem år i Dorés bibel från 1917.

Jesus fanns verkligen. Men julevangeliet är bluff och uppståndelsen har inte ägt rum. Det var rön som presenterades av historieprofessorn Dick Harrison i samspråk med David Axelsson, pastor i Betania Åbytorp, i Johanneskyrkan i Kumla på torsdagkvällen.

Bibelteckningar fascinerade

Där var det de detaljrika och stundtals gruvliga teckningarna som fascinerade lille Dick Harrison precis som den tidigare fängslat den unge Torgny Lindgren, som ju inspirerades av samma illustrationer till sin bok Dorés bibel.

- Det var då jag upptäckte att historia och religion är spännande saker. På den vägen är det.

Dick Harrison kommer från ett troende hem och har fått en traditionell småländsk kristen uppfostran, med bordsbön till maten och flitig gudstjänstgång.

Hans konfirmerade jag sitter kvar i hans huvud och för stundtals upplivade diskussioner med den vetenskapsman han senare blev.

Professor Harrison, konfirmerad vetenskapsman.

Sannolikt att Jesus fanns

­Var det verkligen så att Jesus kunde gå på vatten? Kunde han förvandla vatten till vin och stilla en storm? Uppstod han verkligen från det döda? 

Konfirmanden Dick lutar åt att tro på det, men historikern säger nej.

Några sådana mirakler går inte att vetenskapligt verifiera. Däremot kan de förklaras.

Att Jesus verkligen levt på jorden är dock sant, menar Dick Harrison, eller som han uttrycker det:

Källkritisk undersökning visar att det skulle vara extremt osannolikt att Jesus inte funnits!

Den slutsatsen kom han fram till när han för några år sedan fick frågan om han ville skriva en artikel i ämnet. Beställarna trodde sig få ytterligare ett vetenskapligt belägg för att Jesus inte existerat. När Harrison kom fram till motsatsen tackade de nej till artikeln.

- Men min forskning fanns kvar och när pandemin slog till och jag inte kunde sätta min fot på min arbetsplats på Lunds universitet under två år satte jag igång och övertalade ett motvilligt förlag att tacka ja till en bok om Jesus. Nu har de tryckts i fyra upplagor!

“Julevangeliet en bluff”

Hur han gick tillväga? Han använde sig av källkritik och gick till de allra första skrifterna i Nya testamentet, nedtecknade så tidigt som 30- till 50-talet efter Jesu död. Hans gedigna kunskaper i både grekiska och latin underlättade forskningen.

Besvärande omständigheter brukar tala för att något är sant. Varför uppgavs Jesus vara från Nasaret? Denna byhåla? Varför inte Betlehem eller Jerusalem, status-städer som en påhittad Messias snarare skulle placeras i? Varför var det kvinnor som hittade honom i graven? Kvinnan som vid denna tid tillhörde de lägst stående i samhället? Varför var det inte lärjungarna?

Det är just sådana besvärande omständigheter som pekar mot att händelserna är sanna. Liksom att Jesus inte halshöggs utan korsfästes, vilket var ett sätt att avrätta någon ur lägst stående klass, inte en upphöjd Guds son. 

Däremot kan inte berättelsen om de tre vice männen verifieras, nej, Dick Harrison skrotar hela julevangeliet som helt påhittat!

Det är en bluff! Vid den här tiden var födelsedagar helt ointressanta och uppmärksammades aldrig. Inte heller förflyttade Jesu föräldrar sig till Betlehem för att skattskrivas, så gick det inte till. Det var tvärt om, myndigheten kom till dem som skulle skattskrivas.

Berättelser för att minnas

Möjligen var det detta forskningsresultat och dessutom påståendet att uppståndelsen inte ägt rum som gjorde att åhöraren på andra bänk satte betyget ”både-och” på Harrisons föredrag.

Skulle det vara Maria Magdalena, den äldsta av Jesu kvinnliga lärjungar och som först vittnade om att graven var tom, som såg till att flytta den döda kroppen för att möjliggöra miraklet?

Ja, menade Dick Harrisson, som närmade sig mysteriet enligt detektiverna Sherlock Holmes och Hercule Poirots uteslutningsmetod. 

Ett måhända svårsmält faktum för en troende person.

Berättelser om naturmirakler, läkemirakler och andra under ska istället ses mot bakgrund hur man förde budskapet vidare när man inte kunde skriva ned vad som sagts. En minnesteknik. Man skapade helt enkelt en berättelse för att minnas budskapet. 

Alla fick vara med

Hur kommer det sig då att kristendomen växte sig så stark att den i våra dagar omfattar 2,3 miljarder människor? Dick Harrison tror att det var budskapets sprängstoff.

- Jesus var mycket radikal, han inkluderade alla, män, kvinnor och barn som välkomna in i Guds rike. Han predikade fred, kärlek, solidaritet och allas lika värde, ett budskap som hans efterföljare lyckades förvalta. Det är nyckeln. 

Bönevecka pågår till 22 januari

Dick Harrisons föredrag ingick i Ekumeniska böneveckan som pågår till 22 januari. Föreläsningen arrangerades av Kumla samkristna råd, biblioteket i Kumla och studieförbundet Bilda. 

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Kumla