25 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Särskilt imponerande erkänna fel

Stadsepidemiologen Anders Tegnell är en av många som på kort tid blivit rikskändis. Hans lugn och saklighet har varit en starkt bidragande orsak till att regering och oppositionspartier följt myndigheternas rekommendationer.

Sverige såväl som en stor mängd andra länder lever nu med effekter av att coronaviruset utbreds i olika hastighet och med hittills varierande mängd drabbade människor. Den mediala verksamheten är omfattande i radio, TV, press och sociala medier.

Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min beundran inför alla inblandade myndigheter och deras frontfigurer och företrädare för regeringen, som flera gånger varje dag ställs inför allehanda frågor. Frågor omöjliga såväl som möjliga att besvara. En vanligt återkommande sådan rör varför Sverige inte gör som andra länder, till exempel när det gäller skolstängningar eller att sätta folk i karantän. Gång på gång ges tydliga svar på varför myndigheterna ger de råd som framförs till regeringen.

En sak som imponerat alldeles särskilt är de gånger verkligheten sett annorlunda ut än som förutsattes några dagar tidigare. Svaret har då rakt och enkelt varit att ”jag hade fel". Inget är så trygghetsskapande som när experter och beslutsfattare vågar stå för att de gjorde en annan bedömning, men nu vet mer, därför blir beskedet ett annat.

Enligt svensk ordning styr regeringen landet genom sina myndigheter. Regeringen med stöd av övriga partier har visat en osedvanligt konsekvent lyhördhet för vad experterna kommit fram till. Situationens allvar har åstadkommit minskad lust att göra partipolitiska vinster på att tycka annorlunda. Imponerande och bra för möjligheterna att uppnå resultat i kampen mot sjukdomen. En som betytt mycket, tillsammans med många andra, för att det blivit så är just Anders Tegnell.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-20 23:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.