15 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Beslut taget om förorenad mark i Kumla

Den förorenade marken utanför Hällabrottet ska saneras snarast på fastighetsägarens bekostnad. Detta meddelar Kumla kommun via ett pressutskick under tisdagen.

Kumla kommun skickade ut följande kl 17:40: 

"Idag har myndighetsnämnden beslutat att den förorenade marken utanför Hällabrottet ska saneras snarast. Kumla kommun kommer att säkerställa att det förorenade avfallet och övrig underliggande kontaminerad jord grävs bort och transporteras till en godkänd mottagningsanläggning, på fastighetsägarens bekostnad.

Det ska göras under översyn av en extern kontrollant som leder och kvalitetssäkrar saneringsarbetet. När exakt i tid arbetet utförs beror på hur snabbt vi kan teckna avtal och våra parter kan utföra uppdraget.

Fick info 5 november

-Jag känner mig trygg i att kommunens miljöenhet har hanterat ärendet på ett professionellt sätt så att vi snabbt kan fatta de nödvändiga beslut som situationen kräver, säger Åsa Windahl, myndighetsnämndens ordförande.

Vi fick information om ärendet via åklagaren, och den 5 november fattade vi beslut om att förbjuda verksamheten på platsen på grund av de misstankar som hade framkommit, och då påbörjade vi vårt tillsynsärende. Resultatet av analyserna påvisar mycket höga halter av metaller. Halterna av nickel och zink är så höga att materialet klassas som farligt avfall. Inte heller halterna av arsenik, barium, kadmium, kobolt och kvicksilver är godtagbara på en industrifastighet. Därför ska fastigheten saneras snarast.

-Jag har full förståelse för människors oro och är glad att vi nu snabbt kan ta bort de förorenade massorna så att vi minimerar miljöpåverkan, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

"Vi ser inte akuta risker för grundvattnet"

Det har varit svårt för oss i kommunen att informera våra invånare om händelsen i och med att åklagaren har belagt ärendet med sekretess, och vi har främst försökt att ha en direktkontakt med de fastighetsägare som bor närmast och som möjligtvis skulle beröras. Där har vi kontrollerat dagvatten och brunnar. Vad det gäller grundvatten och kommunens vattenskyddsområde ser vi inte en akut risk för någon påverkan".

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-17 17:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.