Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
25 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Elev avstängd – hade
trakasserats av mobbare

En 11-årig elev på en skola i Kumla stängdes av tre dagar efter att uttalat sig hotfullt mot en annan elev. En vårdnadshavare till den avstängde eleven har mailat kommunen och påtalat att hotet grundar sig i trakasserier som skolan inte gör tillräckligt mycket åt.

Vårdnadshavaren till den avstängde eleven skriver detta:

“Eleven har mått dåligt över upprepade trakasserier från flera av sina skolkamrater. Hen får höra glåpord flera gånger i veckan. Skolan menar att de inte har några problem med sådant beteende, men det fortsätter i alla fall”

“Skulle använda kniven”

Vårdnadshavaren skriver vidare:

"Fredag 27 januari blev hen slagen och hotad till livet av en klasskamrat. Impulsiv som hen är tog hen med en kniv på måndagen för att "hacka sitt äpple" och sa då till andra elever att hen skulle använda kniven på den som hotat hen i fredags. 

Direkt efteråt sa hen att det var på skoj. Vi förstår att detta är allvarligt, men i utredningen som gjorts finns inga spår av dödshotet eller de upprepade trakasserierna under flera års tid"

Rektorn på den gällande skolan bekräftar att en incident medfört avstängning från skolan och förklarar varför.

–  I detta fall var eleven avstängd under tre dagar och är nu tillbaka i skolan. Det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende. Det var nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero och för att skolan ska kunna sätta in rätt åtgärder.

“Skolan har rutiner”

Vad händer nu kring det hela?

– Av sekretesskäl kan jag inte kommentera enskilda elevärenden, men skolan har rutiner för att arbeta med allvarliga händelser.  

Blev flera elever avstängda, eller bara en?

–  Det har bara varit en elev avstängd, i övrig kan jag inte kommentera fallet.

Vårdnadshavaren påtalar i sin skrivelse att skolan inte gör tillräckligt för att komma tillrätta med de trakasserier och glåpord som den tidigare avstängde eleven får motta. Hur ställer ni er till det?

- Av sekretesskäl kan jag inte kommentera enskilda elevärenden, men skolan har rutiner för att arbeta med allvarliga händelser, avslutar rektorn.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-03-02 11:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla