27 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kritiserad översiktsplan på återremiss

Under måndagskvällen 7 september gick höstens första fullmäktigemöte i Kumla av stapeln. Det mesta av mötet, som klockade in på dryga timman, kom att handla om den vida omskrivna och debatterade översiktsplanen 2040.

Majoriteten hoppades på ett bifall för sitt förslag men oppositionen fick istället igenom en minoritetsbegäran om återremiss.

Det första beslutet gällande översiktsplanen togs redan år 2016. Därefter har den stötts och blött i alla möjliga instanser samtidigt som även invånare och företagare har fått säga sitt om översiktsplanen. De kritiska rösterna har varit många, där man bland annat invänt mot förslaget att bygga på åkermark.

Fått flera perspektiv

Katarina Hansson inledde debatten med en saftigt tal om översiktsplanens resa genom åren.

– Det har tagit tid men nu är det dags att ta ett besluta i detta ärende som diskuterats många gånger. Vi har fått ta del av många människors åsikter och fått lyssna till deras perspektiv.

Hansson propagerade för översiktsplanen som ett vägledande instrument och strategiskt dokument inför framtiden. Hon påpekade att planen tagit tid att få fram men att en strategi måste få ta tid.

– Många olika intressen kan krocka och det finns mycket att ta hänsyn till. Vi vill att fler ska bo i kommunen, det bidrar till välfärden, och vi vill fortsätta utveckla framtidens Kumla. Olika händelser har påverkat översiktsplanen och den har också ändrat inriktning ett antal gånger. Men nu måste vi ha modet att ta ett beslut, det är vårt uppdrag, menade Hansson.

Viktigt med spridning

Vidare talade Hansson om att Kumla ökat med 2 800 invånare och att man till år 2040 planerar för att bli 28 000 invånare.

– 70 procent av invånarna bor i Kumla tätort men det är viktigt att få till spridning även i de andra tätorterna. Vi har mycket åkermark men det är bara 5,5 procent av jordbruksmarken som det planeras att bygga på. Vi har tittat grundligt på hur vi ska använda marken.

– Det blir reaktioner hur man än gör och vi har stor förståelse för människors oro. När det väl är dags, och när det blir vet vi inte än, så kommer allt att genomföras med stor hänsyn till dom det berör, sa Hansson.

Yrkade på återremiss

Centerpartiet, med Jan Engman i spetsen, hade lämnat in ett förslag till återremiss. Han konstaterade i talarstolen att det trots allt var mycket som partierna var överens om men att de hade olika uppfattningar om hur man ska nyttja jordbruksmarken.

Bakgrunden till återremissen är att man under förra veckan fattade ett beslut i Jönköpings kommun som, förenklat beskrivet, gick ut på att produktiv åkermark ska skyddas - för all framtid. Engman menade att Kumla kommun behöver mer information om Jönköpings beslut innan man fattar ett beslut om en ny översiktsplan.

– Vi behöver titta närmre på hur Jönköping har gjort, konstaterade Engman.

Behöver tydligare analys

Även Sverigedemokraterna och Miljöpartiet hade lämnat in återremiss enligt egna förslag. Kristdemokraterna konstaterade att de tyckte att vissa saker med översiktsplanen var bra och att man kommit överens i somliga frågor, men menade ändå att en mer utförlig analys behövdes.

Liberalerna i sin tur hade yrkat bifall till översiktsplanen i andra instanser och sade sig vara nöjda överlag, men påvisade också att saker kan komma att ändras under resans gång; efter beslutet som tagits i Jönköping höll man nu med om att en återremiss vore bra.

Måste bli fler

Oskar Svärd (M) försökte piska liv i majoritetens förslag med några peppande ord och påpekade att allt som finns med i en översiktsplan nödvändigtvis inte genomförs.

– Det är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens vilja, hur kommunen ska bevaras men också hur den ska utvecklas.

– Jag får ofta frågan: måste vi bli fler? Ja, vi måste öka antalet invånare, det förbättrar servicen i kommunen och mycket mer. Fler måste arbeta och betala skatt för att bidra till vår välfärd, sa Svärd

Katarina Hansson klämde in ett sista argument.

– Det handlar om att rusta för att vara redo, så vi är beredda när människor flyttar hit. Nog lyssnar vi och översiktsplanen har genomgått flera revideringar.

Skickade iväg pik

Hon lyckades även rikta en pik mot både SD och Jan Engman (C), varav den senare påpekat för övriga partier att det vore ”mindre rörigt” om man röstade på ett och samma förslag.

– Det ska bli spännande att se om SD nu håller fast vid sina värderingar, sa Hansson och menade att Engmans uttalande var ”ett köpslagande i talarstolen.”

– Tack för att du påminde mig om att vi hade det valet, replikerade Patrik Nyberg (SD) syrligt och yrkade därefter bifall till Centerpartiets förslag om återremiss.

15 mandat behövde man för att få till en återremiss, 20 ställde sig bakom förslaget. Det blev därmed en så kallad minoritetsbegäran om återremiss. Slaget om översiktsplanen fortsätter.

Se hela mötet

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-07 19:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.