Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Nytt femvåningshus på gång vid Vattugatan

Här är planen att nya lägenhetshuset ska byggas. Mitt mellan de hus som redan finns där. Foto: Anders BjörkHär är planen att nya lägenhetshuset ska byggas. Mitt mellan de hus som redan finns där. Foto: Anders Björk

Asplunds Fastigheter vill bygga ett nytt lägenhetshus på fem våningar vid Vattugatan. Detaljplanen är gjord, endast godkännande för bygglov väntar. Kumla kommun ställer sig positiv till utbyggnaden.

​Den detaljplan som togs fram av Kumla kommun om att bygga ett nytt lägenhetshus på platsen vann laga kraft hösten 2018. Detaljplanen togs fram via uppdrag av Asplunds Fastigheter som äger alla omkringliggande lägenheter vid platsen, totalt 112 stycken.

Svar om bygglov ges inom kort

Men nu vill man bygga 34 lägenheter till i det kvarter som kallas “Fjärdingsmannen”.

- Bygglov är sökt och nu jobbar vi med några kompletteringar och det exteriöra utseendet i samarbete med Kumla kommun. Först skall kompletteringar och ändringar lämnas till bygglov. Sen kan de fatta beslut om det beviljas, säger Elin Norberg, på Asplunds Fastigheter. Förhoppningen är att bygglov beviljas inom kort.

Elin fastslår att det både är ettor, tvåor och treor som man vill bygga i femvåningshuset, mestadels tvåor. Varför vill man då bygga ett nytt lägenhetshus just här?

- Vårt centrala läge i Kumla gör att vi tror det finns en efterfrågan där och på moderna lägenheter med hiss, vilket saknas i de flesta av våra uppgångar i nuvarande bestånd från 1968, säger Elin.

Det finns 24 p-platser mellan husen i nuläget. Dessa kommer dock försvinna vid byggande av nya huset. Och hur blir det egentligen då med parkeringsplatser i området. Ett nytt hus, samtidigt som 24 p-platser försvinner?

24 p-platser försvinner. Hur ersätts de?

- Cirka åtta markparkeringar kommer återskapas på yta som inte blir bebyggd. Vårt garage under kvarteret, ihop med den återskapade markparkeringen, ger fler parkeringar än vad som krävs men vi ser även på möjligheterna att göra fler parkeringar i garaget, avslutar Elin Norberg.

Johanna Axelström är byggnadsinspektör hos Kumla kommun.

- Detta är en av frågorna som håller på att utredas, det är ännu inte klart hur de parkeringsplatser som försvinner ska ersättas.

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun antog detaljplanen 6 september 2018. Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst geografiskt avgränsat område. En detaljplan krävs innan utbyggnad.

“Kumla kommun positiv till utbyggnad”

I detaljplanen skriver Kumla kommun att “det råder stor efterfrågan på lägenheter i centrala delar av Kumla och därför är Kumla kommun positiv till nybyggnationen”.

Via detaljplanen fastslås att Kumla kommun, genom planavdelningen, har genomfört en förstudie för kvarteret Fjärdingsmannen för att se om en förtätning är möjlig. Slutsatsen i förstudien är att kommunen inte ser några hinder för ny bostadsbebyggelse i kvarteret.

Högsta takhöjd är satt till 20 meter, nuvarande takhöjd på lägenheter bredvid är 12 meter.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-01-30 12:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.