Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Proffskritik av planer för Kumlasjön

"Sanslöst och måttlöst med höghus"

Sorgligt om höghus ska förstöra miljön i Djupdalsparken, anser arkitektveteranen Jerk Alton.

Välkände arkitekten Jerk Alton, som verkat 35 år i Kumla, tvekar inte när han bedömer de planerade höghusen vid Kumlasjön. - Det är inte sans och måtta, det är sanslöst och måttlöst.

Detaljplanen med husen har antagits av Sanhällsbyggnadsnämnden men möter fortsatt kritik. Beslutet har även överklagats. Skiss: Hållén arkitekter

- Jag känner igen filosofin bakom detta, eller rättare sagt bristen på filosofi. Det är avkastningen som avgör hur man ritar och bygger. Som planarkitekt i Sollentuna fick jag godkänna hus som jag inte gillade. Arkitekter blir ofta beordrade att rita så.

Jerk Alton, 81 år fyllda, kan se tillbaka på en lång och gedigen arkitektkarriär. Han har varit anställd  i flera kommuner men mesta tiden haft egen arkitektbyrå i Kumla 1969-2004, specialiserad  på renovering och rekonstruktioner av kyrkor och äldre träbyggnader.

Kumla kyrkas renovering

Hans första stora uppdrag var renoveringen av Kumla kyrka efter den förödande branden 1968. Det har följts av uppdrag över halva Sverige.

- Med Svenska kyrkan som uppdragsgivare har jag sluppit att ta samma ekonomiska hänsyn, medger han.

Jerk Alton har varit arkitekt i Kumla i 35 år och är ledamot i byggnadsnämnden i Örebro.

Koppling till dagens byggverksamhet har han dock kvar. Fortfarande aktiv som förtroendevald för Liberalerna (”jag kallar mig socialliberal”), sitter han i byggnadsnämnden i Örebro kommun och är van att bedöma fastigheters utformning.

- Man vill inte ha det så i Örebro att exploatörerna bestämmer, man frågar flera arkitekter om idéer. Det gäller att på ett tidigt stadium veta vilken gestaltning och karaktär man vill ha i ett område. Det mänskliga är det primära.

Glädje över parken

Jerk Altons intresse för parkområdet kring Kumlasjön är av gammalt datum. Det var han som ritade   byggnaden för restaurangen.

- Jag har gått mycket och tittat och delat glädjen över att Kumla har den här oasen. Uppdraget var att få en byggnad som hade karaktär utan att vara samtida.

Delvis med engelsk inspiration ritade han en byggnad som smälte in men som även tydligt såg ut som en restaurang.

Engelsk trädgård

Hela Djupadalsparken med promenadslingan kring sjön klassar han som en slags engelsk trädgård där pilträd och rhododendron ingår i kompositionen.

- Och gamla vattentornet reser sig som en pelare i fonden. Ett landmärke och ett vackert överraskande hus.

Även scenen med dess veckade tak är från hans penna.  Taket är rekommenderat  av akustikspecialisten Ove Brandt så att ljudet ska reflekteras ut över amfiteaterns grässlänter.  

Scenen med det veckade taket för akustiken har Jerk Alton ritat.
"Fel bygga högt på Åsen"

Vad tycker han då om de föreslagna höghusen vid Södra Kungsvägen med dess balkonger på baksidan som vetter mot amfiteatern?

- Det är inte sans och måtta, säger Jerk Alton. Det är sanslöst och måttlöst.

Han kan acceptera de två höghus som byggts längre norrut längs Kungsvägen men tycker som princip att det är fel att bygga tungt och högt på åsen, som redan i sig är en skiljelinje.

- Man skulle bygga något som slingrar kring åsen och knyter an till villorna. Man vet ju att med max två våningar så bor man bäst.

Skiss imponerar inte

Den skiss av husen Hållen Arkitekter gjort för HSB och som ingår i underlaget för detaljplanen, som Kumla kommuns samhällsbyggnadsnämnd antagit, imponerar inte på denne arkitektveteran.

- Den är mekanisk, gjord i datorn, det är bättre att arbeta med pennan, säger han. Men de har gjort som beställaren vill.

Jerk Alton har förståelse för att en växande stad även  behöver förtätas - han har sett problemen  i Örebro - men  det gäller att välja rätta platserna för detta och ha en långsiktig planering.

"Rubbar intakt miljö"

De föreslagna husen i kvarteret Rörläggaren har fel proportioner och ansluter inte vare sig till befintlig bebyggelse eller till Djupadalsparken, anser han.

- Man kunde hoppas att parken  var en garanti för en intakt miljö men de här husen rubbar detta. Skalan här är annorlunda. Det är en sån kontrast.

Not. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att godkänna detaljplanen för kvarteret Rörläggaren har överklagats till mark- och miljödomstolen i Nacka, erfar Kumlanytt.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2017-11-12 19:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.