Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Kumlanytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Fortsatt miljösatsning i Aktiv Kyrkas valprogram

Svenerik Blom, Gerd Gullberg-Johnson, Carl-Johan Löthgren, Gudrun Persson och Torbjörn Ahlin. Foto: LG Månzon Svenerik Blom, Gerd Gullberg-Johnson, Carl-Johan Löthgren, Gudrun Persson och Torbjörn Ahlin. Foto: LG Månzon

Aktiv Kyrka i Kumla pastorat har presenterat sitt valprogram och sina fem toppkandidater inför kyrkovalet. Förutom de mjuka frågorna finns i valprogrammet en fortsatt miljösatsning.

Aktiv Kyrka som är partipolitiskt obundet är det största partiet i Kumla med sina 12 mandat i kyrkofullmäktige. Socialdemokraterna har 11, och Sverigedemokraterna 2. 

Vid ett fortsatt förtroende från väljarna vill kyrkan under den kommande mandatperioden givetvis fortsätta värna om de mänskliga frågorna.  

- Vi ska återställa kyrkan till en glädjens kyrka efter pandemin, som vi ännu inte ser slutet på. En av kyrkans uppgifter är att vara ett stöd i kris, katastrofer och prövningar av det här slaget, och familjers sorg, säger Torbjörn Ahlin, ordförande för kyrkorådet. 

Hjärtesak

På en pressträff idag talades det mycket om de mjuka frågorna. Det tillhör kyrkans hjärtesak. Arbetet inom diakonin, som utökats med fler resurser ska fortsätta, liksom fängelseprästernas verksamhet på anstalten Kumla. Här finns en heltidstjänst fördelat på två anställda, som ett stöd för intagna. 

- Diakoni handlar om att ta hand om varandra, bry sig om, och det blev väldigt aktuellt i samband med pandemin. Så diakoni kan vara så mycket, men något vi vill pusha särskilt för är att försöka finna utsatta människor, ha mer verksamhet för äldre ensamma och ta hand om de som kommer till oss, och ge stöttning, säger Carl-Johan Löthgren.  

Medverkan

Aktiv Kyrka har också medverkat i framtagande av digitala guider vid kyrkor och kyrkogårdar i Kumla, Ekeby och Hardemo, samt anläggandet av urngravskvarteret Lönnen i Kumla, med 700 gravplatser vilket sägs trygga behovet många år framöver.  

Man är även engagerade i språkkafé, samarbetar med kommunen på familjens hus. I Maruku, i nordvästra Tanzania finns Kumlas vänortspastorat, och just nu bedrivs ett insamlingsprojekt som syftar till att människor där ska få ett renare vatten. 

Det kyrkliga rummet i Kumla, Hällabrottet, Hardemo och Ekeby framhölls som ett viktigt nav i verksamheten.  

Ansvar för miljön

- Gudstjänsterna är viktiga höjdpunkter, det är en mötesplats för människor. Vi har familjegudstjänster, konserter, och innan pandemin en vägkyrka i Ekeby, säger Gudrun Persson. 

- Speciellt musiken vill vi satsa ännu mer på, för det är intresseväckande för kyrkans budskap, säger Torbjörn Ahlin. 

Kyrkan har också ett ansvar för miljön. Bland annat har satsningar gjort på solenergianläggning, och fordon körs på el, vissa på biogas, berättades det.  Detta fortsätter, och det framhölls såsom en av satsningarna under den kommande mandatperioden. 

- Vi vill bygga fler solcellsanläggningar och fortsätta anpassningen till grön miljö med användandet av fossilfria bränslen, berättar Svenerik Blom. 

Aktiv Kyrka ska ta fram en lokalförsörjningsplan, så att det inte finns övertaliga ytor som inte används och bara drar kostnader.  

Ingen stridsfråga i Kumla

Riskerar detta att bli en debattfråga som skett i Askersund, där protester hörts mot att kyrkolokaler ska säljas? Nej, svarar Aktiv kyrka. Lokaler som inte använts har visserligen avyttrats, men i de fallen har frågorna diskuterats innan – i församlingsråden, hette det på mötet idag.  

- Vi har varit noga med att ha församlingsråd som gjort att det lokala engagemanget finns kvar. Det är viktigt för då kan man ha de här diskussionerna bättre. Det är skillnad mot när storebror sitter bestämmer från ett ovanifrån perspektiv, menar Gerd Gullberg-Johnson.  

Lokal identitet viktig

Men hade det inte varit enklare att göra en enda församling av hela pastoratet? Frågan har funnits.  

- Över min döda kropp, säger Torbjörn Ahlin, och ler. Den lokala identiteten är så värdefull för engagemang. Vi har gemensam ekonomi och gemensam personal. Med tre församlingar har var och sin egen identitet vilket ger synergieffekter. 

 

De fem översta namnen:

Här är de fem översta namnen hos Aktiv kyrka, inför kyrkovalet den 19 september: Torbjörn Ahlin, ordförande i kyrkorådet Gudrun Persson, ordförande i kyrkofullmäktige, Gerd Gullberg-Johnson,  ordförande i Hardemo församlingsråd, Svenerik Blom, ordförande i kyrkorådets fastighetsutskott och Carl-Johan Löthgren ordförande i Kumla församlingsråd. Totalt sett har nomineringsgruppen 19 kandidater till kyrkovalet.  

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-25 15:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.