04 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Bidrag ska hjälpa personal att kompetensutvecklas

Kumla kommun får 1,5 miljoner kr i stimulansmedel från regeringen till vård och omsorg. Något som möjliggör "stor satsning på kompetensutveckling av personal och fortsatt implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Kumla kommun", skriver man i ett pressutskick.

Vad är demens egentligen? Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det innebär att den som är demenssjuk för svårt att minnas, tänka och förstå sin omgivning. Många känner också stor oro eller nedstämdhet.

“Kumla kommit längre än många andra”

“Vi kommer därför, tack vare regeringens stimulansmedel, att arbeta för att motverka ensamhet bland äldre samt öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom”, skriver Kumla kommun i pressinfon.

-Det känns glädjande att vi tack vare nya statliga pengar kan fortsätta satsa vidare på både kompetensutveckling samt välfärdstekniken inom socialförvaltningen. I jämförelse med andra kommuner kan jag säga att socialförvaltningen i Kumla har kommit längre än många andra när det gäller att använda välfärdsteknik inom vård och omsorg. Det hoppas jag att personalen, hyresgäster samt anhöriga märker och uppskattar, säger Annica Sjöqvist som är socialnämndens ordförande.

Kompetensutveckla personal

Pressmeddelandet fortsätter.

“Regeringens satsning syftar främst till att öka kvaliteten, tekniken och effektiviteten inom den kommunala vård och omsorgen och i Kumla har vi tagit fram ett förslag på hur dessa medel ska användas för att få bästa effekt.

Det handlar främst om att kompetensutveckla vår personal men också om att fortsätta den implementering av välfärdsteknik som påbörjats med bland annat anhörigstöd via nätet och plattformen ”En bra plats”, fler digitala terapidjur och fler digitala läsplattor. Dessutom kommer tillgången till wifi att säkerställas på våra vård- och omsorgsboende för att möjliggöra digitala möten, aktiviteter och samtal med anhöriga och närstående och på så sätt säkra upp och minska risken för ensamhet.

När det gäller kompetensutveckling kommer vi under hösten och vintern 2020 att arrangera ett antal utbildningsdagar. Dessa utbildningar ska sedan ligga till grund för hur vi ska arbeta för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Det handlar om närmare 100 medarbetare och det är vår specialistutbildade undersköterska inom demens som tillsammans med demensteamet kommer att hålla i utbildningarna.

Ska höja demenskompetensen

Alla arbetsgruppen som arbetar med personer med demenssjukdom kommer att delta. Syftet är främst att säkra upp nivån på demenskompetens ute i våra verksamheter men också att implementera modellen ”Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom” som är en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen har tagit fram”

-Det känns roligt och glädjande att vi med dessa stimulansmedel har fått möjligheten att planera och genomföra en utbildningssatsning för all personal som arbetar på våra demensenheter inom Kumla kommun. Det innebär att vi har möjlighet att höja demenskompetensen för våra medarbetare samt ge dem en bra grund för att implementera och arbeta vidare med välfärdstekniken på enheterna i vardagen, vilket kommer bidra till en ökad kvalitet för personer med demenssjukdom på våra boenden, säger enhetschef Camilla Sandh.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-06-17 12:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.