Gå till innehåll
Hallsberg / Näringsliv

Vinkraftverken i Frotorp skymtar från naturreservatet Dovra Sjöar. SR Renewable vill bygga tre vindkraftverk till i området, men har övergett tanken på de som skulle komma närmast reservatet. Foto: Henrik Östensson

Vindkraftbolag
överklagar stopp för
vindkraftverk vid Odensvi

Publicerad: 9 March 2023 14:03

Vindkraftsbolaget SR Energy kommer överklaga länsstyrelsens beslut att stoppa de tre vindkraftverk bolaget vill bygga nära Odensvi i Hallsbergs kommun.
– Vi tycker att det är ett så pass märkligt beslut, ett nytt, lite bakvänt sätt att resonera, därför överklagar vi, säger Dan Sandros, projektansvarig på bolaget.

För några veckor sedan blev det klart att Länsstyrelsens miljödelegation i Örebro län inte godkänt SR energys tillstånds-ansökan om att få bygga tre vindkraftverk i Odensvi.

– Det fanns fler saker man ansåg som försvårande omständigheter. De planerade vindkraftverken ligger ju nära ett Natura 2000 område, som exempel. Men det som verkar ha fällt avgörandet var fem fladdermus-arter som man hittat på platsen vid en inventering, fortsätter Dan Sandros.

Vindkraftbolag är ganska vana vid att hantera fladdermöss i naturen. 

– Det är relativt lätt att förutse när fladdermöss börjar flyga i stor utsträckning. Det när det blir mycket insekter i luften nära vindkraftverken. Det blir det vid låga vindstyrkor, när det är varmt, sommartid. 

Fladdermus-läge räckte inte

– Det man gör då är att använda  stoppreglering, eller ”bat-mode” som vi kallar det, vindkraftverken går in i fladdermusläge och stannar, när vi befarar många fladdermöss i luften.

Fladdermus-stoppen får mycket liten inverkan på totalekonomin för vindkraftverket.

– Ja. Man brukar tala om ett snitt på en halv procent av produktionen per år. Dessutom under en årstid när produktionen är lite värd, priserna låga.

Men ”fladdermusläge” räckte inte vid Odensvi?

– Nej, det är här vi kommer till den del vi tycker Länsstyrelsen agerat bakvänt.  I motiveringen menar man att det faktum att vi säger att vi behöver använda fladdermusläge för att skydda fladdermöss gör att platsen i själva verken inte är lämplig. Det är ett sätt att tolka regler, resonera, vi inte stött på tidigare. När vi bygger vindkraftverk gör vi alla möjliga anpassningar för att klara naturvärden, buller osv. Det här sättet att resonera innebär ju i klartext att det inte spelar någon roll om vi anpassar oss. Behövs anpassning blir det stopp. En orimlig inställning anser vi. Därför kommer vi överklaga till förvaltningsrätten, som är nästa instans.

Hallsbergs kommun godkände

Hallsbergs kommun har gett sitt godkännande. Men för att få det innebar det att det bara blev tre vindkraftverk, mot sju man hade tänkt från början. 

– Vi har också flyttat bort en bit så avståndet till Natura 2000-området Dovra Sjöar blir större.

SR Renewable menar att Länsstyrelsen övertolkar regler när vindkraftverk ska byggas: Foto: Henrik Östensson

”Övertolkar regelverk”

Dan Sandros menar att Länsstyrelserna har en förmåga att hårdra väl mycket, övertolka regelverk, praxis, när man ska ge tillstånd.

– Man vill ju värna, skydda de värden som finns och har ibland svårt att ta in andra parametrar, som värdet av energiproduktionen.

Han menar att det med flera andra faktorer försvårar utbyggnaden av vindkraft på land.

– Vi behöver ju relativt snabbt bygga ut energiproduktionen. Hur man än ser på saken finns det ingen annan elproduktion som är billigare att bygga. Energiministern har ju slagit fast att det behövs mycket ny vindkraft, och att inte minst landbaserad vindkraft är viktig, eftersom den går snabbt att bygga.

Sandros menar att debatten nyktrat till lite.

– Det har varit en polariserad debatt där energislag ställts mot varandra. Det är inte bra. Nu har man insett att all energi kommer behövas och att det kan vara lite bråttom. 

”Gått åt fel håll”

– Det har inte blivit enklare att söka tillstånd för vindkraft som vi trodde när vi började. Tvärt om, det har gått och går åt fel håll.

Sandros menar dock att det finns saker som är positiva.

– Ja, en utredning ska vara klar i slutet av mars. Av det vi hört kommer den föreslå saker vi tror på. Inget tvång i dag. Det talas om möjligheten för kommunen att få tillbaka vissa skatter för produktion i kommunen. Det talas också om ekonomisk ersättning till närboende och krav på vindbonus. Vi delar redan i dag ut vindbonus, vi kallar det bygdepeng. Föreningar och organisationer kan söka pengar för olika projekt och verksamhet i bygden där vindkraftverken finns. Vi tror sådant kommer öka acceptansen för vindkraft. 

Han menar att den allmänna läget också bidrar till det.

– Ja, det som hänt det sista året visar på vitsen av beredskap, att vi inte är beroende av omvärlden, och att vi behöver mer produktion, i landet.

Färre verk öster om Hjortkvarn

SR Energy har ytterligare ett vindprojekt som berör Hallsbergs kommun, Mörtsjö. Området berör Hallsbergs kommun allra längst österut, i ett område någon mil öster om Hjortkvarn, riktning mot Kattala och länsgränsen.  Det är Boo egendom och Brevens bruk som är markägare, men till största delen i Finspångs kommun. Där var det frågan om en stor park, med 34 vindkraft på 270 meter.

– Där kommer vi göra omtag, med ett ett nytt samråd under året. Hör har vi redan gjort en rad anpassningar, speciellt i området längst norrut. Där finns tallskogar, med en speciell insektsfauna som behöver skyddas och ett par sjöar, ned relativt ovanliga fåglar. Vi kommer troligen söka tillstånd för en mindre park. Det kan komma bli en halvering av antalet verk, alltså 17 verk. Men det är inte helt klart än, avslutar Sandros.

SR Renewable hete tidigare Stena Renewable och äger bland annat vindkraftparken Kronoberget i Lekebergs kommun. Bolaget har bytt namn till Scandinavian Energy. Orsaken till namnbytet är att Stena numera bara äger 20 procent av bolaget. Man har tagit in nya delägare, nämligen två Svenska pensionsbolag, AMF och Alecta och ett norskt, KLP. 

Annons

hallsberg