Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Tisarveteraner på torpvandring
i Hallsbergsbygden

OK Tisarens veteraner lyssnar på guiden Morgan Svensson under torpvandringen. Foto: Maude LarssonOK Tisarens veteraner lyssnar på guiden Morgan Svensson under torpvandringen. Foto: Maude Larsson

Veteranerna i OK Tisaren har haft sin först träff för hösten. På programmet stod en torpvandring, en passande hyllning till nyligen bortgångna medlemmen Bengt Holgersson. Vandringen tog veteranerna på en spännande resa genom naturreservatet Norrängen och Dalakvarn.

Höstens första veteranträff inleddes med en tyst minut då klubben äldste medlem, Bengt Holgersson, avlidit i en ålder av nästan 98 år. Programmet för veteranträffen var att besöka några ödetorp i naturreservatet Norrängen och Dalakvarn. Ett mycket passande program då Bengt Holgersson ingick i den kommitté som gjorde det möjligt för boken ”Ödetorp runt Tisaren” att komma till.

I boken har Närkes Skogskarlar dokumenterat olika torpvandringar mellan åren 1975 till 1998 och märkt upp dessa. De har förvaltat historier om hur familjerna i dessa torp levde, ofta under mycket enkla förhållanden, och på en karta finns alla gamla bostäder utmärkta.

Så här ser en skylt som berättar vad torpet heter och var i boken man kan läsa om det. Foto: Maude Larsson Så här ser en skylt som berättar vad torpet heter och var i boken man kan läsa om det. Foto: Maude Larsson
Röjdalen först ut

Det första torpet som fick besök av veteranerna var Röjdalen. Där fanns en gång en liten stuga om 25 kvm under åren 1846 till 1983. Nio personer bodde i stugan men ingen odlingsbar jord tillhörde torpet.

Mannen i torpet hette Frans Jölin (Gullin) och arbetade på Hallsbergs Tegelbruk som då låg på den så kallade ”Farmen.” Under hela sitt yrkesverksamma liv gick Frans till fots via Dalakvarn-Skållerud-Egna, fram till järnvägsövergången vid nuvarande kommunhuset i Hallsberg.

Den sista att bo på Röjdalen var hushållerskan Beda Nylin, som ensam levde på torpet i hela 23 år, fram till 1957 då hon flyttade till ett servicehus i Åsbro.

Ett naturminne

Naturreservatet Norrängen är ett så kallat masteskogsområde där man under 1600- och 1700-talet avverkade skog till fartygsmaster å flottans vägnar. I början av 1930-talet bestämdes det att vissa områden i Sverige skulle fredas som naturminnesmärken och år 1934 beslutade Länsstyrelsen att Norrängen skulle bli just ett sådant.

De äldsta träden i naturreservatet är omkring 200 år gamla och det är högst förbjudet att skada träd och växter inom området. Det är dock något som granbarkborren struntar fullkomligt i.

 Dammluckorna vid Övre Dalakvarn. Foto: Margareta Nylin Dammluckorna vid Övre Dalakvarn. Foto: Margareta Nylin
Med i känd film

Övre och nedre Dalakvarn, eller Tomta kvarn som det också kallas, nämns redan under 1680-talet på Gabriel Thorings karta över Örebro härad. Thoring var ordinarie lantmätare i Närke, där han efterträdde sin far den 12 mars år 1666.

Problem kunde ibland uppstå i verksamheten eftersom det var olika ägare mellan övre och nedre kvarn. Dammluckor stängdes och bönder fick otåligt vänta med sina sädeslass.

SF-producerade filmen ”En natt” från 1931 finns scener som spelades in vid Dalakvarn. Regissören bakom filmen var en av Sveriges tidiga filmgiganter, Gustaf Molander, och för fotot stod Åke Dahlqvist, bördig från Hallsberg.

Dalakvarns verksamhet upphörde 1941 då kronan köpte området och numera är det klassat som ett skyddsområde med tillträdesförbud.

De fattigas bostad

På Kumla Häradskarta från 1864 finns redovisat en backstyga, cirka 50 meter norr om Römossen 1.6. Där bodde vad man förr kallade för ”backstugusittarna,” det vill säga de allra fattigaste i samhället.

Backstugusittarna levde i en stuga på ofri grund och utan möjlighet att försörja sig eller sina familjer på den lilla jordlott som hörde bostaden till. I bästa fall ägde de några getter och kanske en ko som betade i skogen, och som vintertid hölls vid liv med hjälp av starrhö från myrarna.

Morgan Svensson var guide för torpvandringen. Foto: Maude Larsson Morgan Svensson var guide för torpvandringen. Foto: Maude Larsson
Satsa på vårvandring

Guide för OK Tisarens veterangrupps torpvandring var Morgan Svensson. Han har själv besökt alla torp som beskrivs i boken ”Ödetorp runt Tisaren,” har letat på nätet och besökt olika pastorsexpeditioner för att få fram det digra materialet.

Morgan beskrivs som en otroligt skicklig berättare som i detalj beskriver de gamla torpen och de levnadsöden som utspelade sig där. Att besöka torpen på hösten har dock sin nackdel. Det är mycket grönt och svårt att ta sig fram, så våren är ett bättre alternativ för en vandring bland torpen.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-21 10:04
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.